הגדרה של בקרת הורים ב-Google Play

כשתפעיל את בקרת ההורים, תוכל להגביל את התוכן שאפשר להוריד או לרכוש מ-Google Play בהתאם לשכבת הגיל.

הגדרה של בקרת הורים

לבני משפחה מגיל 13 ומעלה

כיצד פועלת בקרת הורים ב-Google Play

 • בקרת הורים חלה רק על מכשיר ה-Android שבו הוספת אותה. כדי להוסיף בקרת הורים במכשיר אחר, חזור על השלבים שלמטה במכשיר הרלוונטי.
 • אם יש מספר משתמשים במכשיר, ניתן להגדיר בקרת הורים שונה לכל אחד מהם.
 • האדם שמגדיר בקרת הורים מגדיר מספר PIN, שאותו יש להזין כדי להסיר את בקרת ההורים או לשנות אותה.

הגדרה של בקרת הורים

 1. במכשיר שבו ברצונך להגדיר בקרת הורים, פתח את האפליקציה של חנות Play‏ Google Play.
 2. בצד ימין למעלה, הקש על סמל התפריט תפריט ואז הגדרות ואז בקרות הורים.
 3. הפעל את האפשרות 'בקרת הורים'.
 4. צור מספר PIN. רק אנשים שיודעים את מספר ה-PIN יוכלו לשנות את ההגדרות של בקרת ההורים. אם אתה מגדיר בקרת הורים במכשיר של הילד/ה שלך, בחר ב-PIN שאינו מוכר לו/ה.
 5. הקש על סוג התוכן שברצונך לסנן.
 6. בחר כיצד לסנן או להגביל את הגישה.

לאחר שתגדיר בקרת הורים, תוכל להפעיל או לכבות אותה. כשתפעיל אותה מחדש ותיצור מספר PIN חדש, יחזרו ההגדרות הקודמות. כך תוכל לשתף מכשיר עם אנשים שאינם זקוקים לבקרת הורים.

לבני משפחה מתחת לגיל 13

אם יצרת חשבון Google לילד/ה מתחת לגיל 13, אתה יכול להגדיר בו בקרת הורים.

כיצד פועלת בקרת הורים ב-Google Play

 • בקרת הורים עובדת במכשירי Android שמחוברים לחשבון Google של הילד/ה שלך.
 • הורה בקבוצה המשפחתית צריך להשתמש בסיסמה לחשבון Google שלו כדי להגדיר או לשנות את הגדרות בקרת ההורים של הילד/ה.

הגדרה של בקרת הורים

 1. פתח את האפליקציה Family Link Family Link.
 2. בחר את הילד/ה שלך.
 3. בכרטיס 'הגדרות', הקש על נהל הגדרות ואז אמצעי בקרה ב-Google Play.
 4. הקש על סוג התוכן שברצונך לסנן.
 5. בחר כיצד לסנן או להגביל את הגישה.

Note: You can also manage this setting by clicking on your child's name at families.google.com.

שים לב: בקרת הורים לא מונעת הצגה של תוכן מוגבל כתוצאת חיפוש או באמצעות קישור ישיר.

כיצד פועלת בקרת הורים

דרך הפעולה של בקרת הורים משתנה כשמשתמשים באפליקציות ומשחקים, מוזיקה, סרטים, טלוויזיה וספרים. קרא את הקטעים שבהמשך כדי לקבל מידע נוסף.

שים לב: לא בכל ארץ יש בקרת הורים לכל סוג תוכן. אם אתה נוסע לארץ שבה בקרת ההורים לא זמינה, ייתכן שהיא לא תפעל עד שתשוב הביתה.

אפליקציות ומשחקים

בהגדרה של בקרת הורים לאפליקציות ומשחקים, תוכל לבחור את סיווג התוכן הגבוה ביותר שעבורו תרצה לאפשר הורדות או רכישות.

עם זאת, ייתכן שעדיין תוכל לראות אפליקציות ומשחקים שאינם כלולים במסנן בחיפוש או בביקור באמצעות קישור ישיר לדף האפליקציה.

שים לב: עדיין תוכל לראות אפליקציות ומשחקים שהורדת לפני שהוספת בקרת הורים, גם אם הם לא נכללים בסיווג שהגדרת.

כיצד פועלת בקרת הורים למשחקים ב-Play משחקים

בקרת הורים אינה משנה את המשחקים המוצגים באפליקציה Play משחקים, כולל משחקים שרכשת או משחקים מומלצים.

אם תנסה להתקין משחק באמצעות האפליקציה Play משחקים, תועבר לאפליקציה של חנות Play, שבה ההגדרות של בקרת ההורים עשויות להגביל את הגישה.

סרטים

בהגדרה של בקרת הורים לסרטים, תוכל לבחור את הסיווג הגבוה ביותר שעבורו תרצה לאפשר השכרה, רכישה או הפעלה.

עם זאת, ייתכן שעדיין תוכל לראות סרטים שלא נכללים במסנן בעת חיפוש, או בביקור בדף התוכן באמצעות קישור ישיר.

אם סרטים הוגבלו בגלל שימוש בבקרת הורים, לא תראה אותם באפליקציה של חנות Play או של Play סרטים, גם אם כבר שכרת או רכשת אותם.

תוכל לכבות את בקרת ההורים כדי לראות שוב את הסרטים האלה.

טלוויזיה

בהגדרה של בקרת הורים לתכניות טלוויזיה, תוכל לבחור את הסיווג הגבוה ביותר שעבורו תרצה לאפשר רכישה או הפעלה.

עם זאת, ייתכן שעדיין תוכל לראות תכניות טלוויזיה שלא נכללות במסנן בעת חיפוש, או בביקור בדף התוכן באמצעות קישור ישיר.

אם תכניות טלוויזיה הוגבלו בגלל שימוש בבקרת הורים, לא תראה אותן באפליקציה של חנות Play או של Play סרטים וטלוויזיה, גם אם כבר רכשת אותן.

תוכל לכבות את בקרת ההורים כדי לראות שוב את התכניות האלה.

ספרים

בהגדרה של בקרת הורים לספרים, לא תוכל לקרוא או לרכוש את רוב הספרים שמכילים תוכן מיני בוטה מהאפליקציה של חנות Play ושל Play ספרים.

עם זאת, ייתכן שעדיין תוכל לראות ספרים שלא נכללים במסנן בעת חיפוש, או בביקור בדף התוכן באמצעות קישור ישיר.

תוכל לכבות את בקרת ההורים כדי לראות שוב את הספרים האלה.

הגדרה של בקרת הורים לא תמצא 100% מהספרים המכילים תוכן מיני בוטה ב-Google Play, אך הדבר יעזור לך למנוע הצגה של רוב התוכן למבוגרים.

מוזיקה

לאחר הגדרה של בקרת הורים למוזיקה, לא תוכל לרכוש מוזיקה שספקי תוכן סימנו אותה כ"בוטה".

עם זאת, ייתכן שעדיין תוכל לראות מוזיקה שלא נכללת במסנן בעת חיפוש, או בביקור בדף התוכן באמצעות קישור ישיר.

בקרת הורים למוזיקה חלה רק על האפליקציה של חנות Play. בקרת הורים לא משנה את המוזיקה המוצגת באפליקציה Play מוזיקה, כולל מוזיקה שרכשת, מוזיקה שהעלית ורצועות במינוי.

פתרון בעיות

שכחתי את מספר ה-PIN שלי

אם שכחת את מספר ה-PIN שיצרת כשהגדרת את בקרת ההורים, בצע את ההוראות שלמטה כדי לאפס אותו.

חשוב: כדי לאפס את מספר ה-PIN, עליך לנקות את הגדרות האפליקציה בחנות Play. לפני שתבצע את השלבים הבאים, עליך לזכור את כל ההגדרות הקיימות כדי שתוכל להגדיר אותן שוב.

 1. פתח את האפליקציה 'הגדרות' הגדרות במכשיר.
 2. הקש על אפליקציות.
 3. הקש על חנות Google Play‏.
 4. הקש על אחסון ואז נקה נתונים.
 5. הפעולה תאפס את בקרת ההורים ואת מספר ה-PIN.
 6. כשתחזור לאפליקציה של חנות Play ותוסיף בקרת הורים, תוכל להגדיר מספר PIN חדש.
האפליקציה או המשחק לא מתעדכנים

אם הגדרת בקרת הורים לאפליקציות ומשחקים ואחת מהאפליקציות לא מתעדכנת, הסיבה עשויה להיות שלגרסת האפליקציה החדשה יש סיווג גבוה יותר מסיווג הגרסה במכשיר.

אם לגרסת האפליקציה החדשה יש סיווג גבוה יותר מהסיווג שמתירה בקרת ההורים, לא תתבקש לעדכן את האפליקציה.

כדי שהאפליקציה תתעדכן, עליך לשנות את ההגדרות של בקרת ההורים כך שתתיר סיווג גבוה יותר.

טיפ: ניתן לכבות את בקרת ההורים כדי לעדכן את האפליקציה, ולאחר מכן להפעיל שוב את בקרת ההורים.

האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?