Sử dụng trình đọc màn hình cho Google Play

Bạn có thể đọc sách, báo và tạp chí hoặc nghe nhạc trong Google Play bằng cách sử dụng trình đọc màn hình.

Bạn có thể đọc sách, tạp chí và bài báo hoặc nghe nhạc trong Google Play bằng cách sử dụng trình đọc màn hình TalkBack. Tìm hiểu cách bật TalkBack.

Note: Không phải định dạng nào cũng sử dụng được với TalkBack. 

Tìm và nghe sách, tin tức và nhạc

Tìm và đọc sách

Tìm sách của bạn

 1. Bật TalkBack.
 2. Mở Play Sách Play Sách.
 3. Khám phá ứng dụng để tìm sách:
  • Tab: Ở cuối, bạn sẽ tìm thấy các tab như "Trang chủ", "Mua sắm", "Thư viện" hoặc "Thư viện của tôi." Một số tab trong số này có thể đưa bạn ra khỏi ứng dụng.
  • Ngăn điều hướng: Ở góc trên bên trái, bạn sẽ tìm thấy ngăn điều hướng. Hãy mở để khám phá Mua sắm, Trợ giúp và phản hồiCài đặt.
  • "Trang chủ": Tìm một cuốn sách bạn chưa có và tải xuống.

Đọc sách

 1. Bật TalkBack.
 2. Mở Play Sách Play Sách.
  1. Nếu bạn đã có sách, hãy tìm sách trong màn hình "Thư viện" hoặc "Trang chủ".
  2. Nếu bạn chưa có sách, hãy tìm sách ở đầu màn hình "Trang chủ", sau đó chọn một kết quả và tải sách xuống.
 3. Mở cuốn sách.
 4. Nhấn vào màn hình, sau đó nhấn đúp để chuyển sang chế độ đọc lướt.
 5. Chọn biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Đọc to.
  • Để di chuyển qua văn bản trên một trang, hãy vuốt.
  • Để lật trang, vuốt bằng hai ngón tay sang trái hoặc sang phải.
Tìm và phát nhạc

Điều hướng nhạc

 1. Bật TalkBack.
 2. Mở Play Âm nhạc Play Âm nhạc.
 3. Bạn sẽ vào màn hình chính.
  • Ngăn điều hướng: Ở góc trên bên trái. Ngăn này có Thư viện nhạc, Cài đặt, Trợ giúp và phản hồi và các danh mục nhạc.
  • Gần đây: Ở góc trên bên phải. Tab này có các album và đài bạn đã phát gần đây.
  • Đề xuất: Khám phá màn hình Trang chủ. Các thẻ này liệt kê các nghệ sĩ và đài được đề xuất.

Phát đài phát thanh

 1. Bật TalkBack.
 2. Mở Play Âm nhạc Play Âm nhạc.
 3. Vuốt để di chuyển qua các đài phát thanh cho đến khi bạn tìm thấy đài bạn muốn nghe.
 4. Vuốt lại để chọn biểu tượng Phát Phát.
 5. Nhấn đúp để bắt đầu phát.

Sử dụng trình phát

Với trình phát ở tiêu điểm, bạn có thể thích hoặc không thích một bài hát, tạm dừng hoặc bỏ qua đến bài kế tiếp hoặc trước đó.

 • Với trình phát ứng dụng Google Play Âm nhạc ở tiêu điểm, vuốt bằng hai ngón tay sang trái để về bài hát trước đó.
 • Khi trình phát ứng dụng Google Play Âm nhạc ở tiêu điểm, hãy vuốt bằng hai ngón tay sang phải để đến bài hát kế tiếp.

Tìm và phát phim

Di chuyển giữa các bộ phim

 1. Bật TalkBack.
 2. Mở Play Phim Play Phim.
 3. Trên màn hình chính, hãy vuốt hoặc chạm để khám phá màn hình.
  • Thao tác vuốt sẽ giúp bạn di chuyển qua danh sách phim/nút.
  • Để xem chi tiết các bộ phim, hãy nhấn đúp vào các nút.
  • Nhấn và giữ để mở các hành động bổ sung (bật/tắt, thêm/xóa khỏi danh sách yêu thích).

Phát phim

 1. Bật TalkBack.
 2. Mở Play Phim Play Phim.
 3. Bạn có thể phát một bộ phim mà bạn đã mua hoặc phát một đoạn giới thiệu phim đề xuất cho bạn.
  • Phát phim: Nhấn đúp vào nút phim để truy cập trang chi tiết. Sau đó nhấn đúp vào nút Phát.
  • Tìm các tùy chọn khác: Từ trang chủ Play Phim, hãy nhấn và giữ một bộ phim hoặc chương trình truyền hình để hiển thị các tùy chọn khác.
Đọc tin tức

Di chuyển giữa các bài báo

 1. Bật TalkBack.
 2. Mở Play Newsstand Play Newsstand.
 3. Bạn sẽ vào màn hình chính. Các tab ở cuối cho phép bạn di chuyển đến các vị trí khác nhau trong ứng dụng, chẳng hạn như "Dành cho bạn," "Thư viện," "Khám phá" và "Đọc sau."
  • Ngăn điều hướng: Ở phía trên bên trái.
  • Dành cho bạn: Ở góc cuối bên trái. Tab này có các bài báo được đề xuất.
  • Thư viện: Ở cuối. Tab này có các nguồn và chủ đề bạn quan tâm.
  • Khám phá: Ở cuối. Tab này có danh sách các chủ đề bạn có thể thêm vào Thư viện của bạn.
  • Đọc sau: Ở góc dưới bên phải. Tab này chứa các bài báo bạn đã lưu để đọc sau.

Đọc một bài báo

 1. Bật TalkBack.
 2. Mở Play Newsstand Play Newsstand.
 3. Vuốt hoặc khám phá bằng cách chạm để tìm một bài báo, sau đó nhấn đúp vào bài báo đó để bắt đầu đọc.
 4. Tùy chọn: Nếu bạn muốn lưu bài báo để đọc sau, hãy chọn biểu tượng Đọc sau Add bookmark ở góc trên bên phải.

Mẹo và bí quyết

 • Ngăn điều hướng và tab có trên hầu hết màn hình, vì thế bạn có thể sử dụng chúng làm mốc.
 • Nếu bạn không tìm được Ngăn điều hướng, hãy mở nó bằng cách vuốt bằng hai ngón tay sang phải.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?