Phần mềm không mong muốn trên thiết bị di động

Dựa trên Chính sách của Google về Phần mềm không mong muốn, trong chính sách này chúng tôi đưa ra các nguyên tắc cho hệ sinh thái Android và Cửa hàng Google Play. Phần mềm vi phạm các nguyên tắc này có thể gây hại cho trải nghiệm người dùng và chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ người dùng khỏi phần mềm đó.


 

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
92637
false