Phần mềm không mong muốn trên thiết bị di động

Dựa trên Chính sách của Google về Phần mềm không mong muốn, trong chính sách này chúng tôi đưa ra các nguyên tắc cho hệ sinh thái Android và Cửa hàng Google Play. Phần mềm vi phạm các nguyên tắc này có thể gây hại cho trải nghiệm người dùng và chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ người dùng khỏi phần mềm đó.


 

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
16323637334871298156
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
92637