Нежелан софтуер на мобилни устройства

Тези правила се основават на правилата ни относно нежелания софтуер, като очертават принципите за екосистемата на Android и Google Play Магазин. Софтуерът, който нарушава тези принципи, е потенциално опасен за потребителите и ще предприемем стъпки, за да ги защитим от него.


 

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си