Κλοπή στοιχείων ταυτότητας

Όταν οι προγραμματιστές υποκλέπτουν στοιχεία ταυτότητας άλλων ατόμων ή των εφαρμογών τους, αυτό παραπλανά τους χρήστες και βλάπτει την κοινότητα των προγραμματιστών. Απαγορεύονται οι εφαρμογές που παραπλανούν τους χρήστες μέσω κλοπής των στοιχείων ταυτότητας άλλων ατόμων.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας