Gia đình

Google Play cung cấp một nền tảng phong phú để nhà phát triển giới thiệu những nội dung đáng tin cậy và phù hợp với độ tuổi cho cả gia đình. Trước khi gửi ứng dụng cho chương trình Thiết kế cho Gia đình hoặc gửi ứng dụng dành cho trẻ em đến Cửa hàng Google Play, bạn có trách nhiệm đảm bảo ứng dụng của mình phù hợp với trẻ em và tuân thủ tất cả luật liên quan.   Tìm hiểu thêm về quy trình đối với các ứng dụng thiết kế cho gia đình và xem danh sách kiểm tra giàu tính tương tác tại Học viện Ứng dụng thành công.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
1429823725920316180
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
92637