Gezinnen

Google Play heeft een uitgebreid platform waar ontwikkelaars content van hoge kwaliteit kunnen aanbieden die geschikt is voor alle leeftijden. Voordat een app wordt ingediend bij het programma Gemaakt voor gezinnen of een app die kinderen target wordt ingediend bij de Google Play Store, moet u ervoor zorgen dat uw app geschikt is voor kinderen en voldoet aan alle relevante wetgeving.

  Lees meer over het proces voor gezinnen en bekijk de interactieve checklist op Academy for App Success.