Thực thi

Tránh vi phạm chính sách thì luôn tốt hơn giải quyết vi phạm đó. Tuy nhiên, khi vi phạm xảy ra, chúng tôi cam kết giúp nhà phát triển nắm được cách để ứng dụng của họ đáp ứng yêu cầu tuân thủ. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu bạn phát hiện vi phạm hoặc có câu hỏi nào về việc quản lý vi phạm.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
6384401247571199729
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
92637