การบังคับใช้

การหลีกเลี่ยงการละเมิดนโยบายไว้ก่อนย่อมดีกว่าการต้องมาจัดการการละเมิดในภายหลังอย่างแน่นอน แต่เมื่อเกิดการละเมิดขึ้นแล้ว เราจะต้องตรวจสอบว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าใจวิธีทำให้แอปของตนตรงตามข้อกำหนดนโยบาย โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณพบเห็นการละเมิดใดๆ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการกับการละเมิด