Λήψη μέτρων

Η αποφυγή μιας παράβασης πολιτικής είναι πάντα προτιμότερη από τη διαχείρισή της, αλλά όταν συμβαίνουν παραβάσεις, στόχος μας είναι να διασφαλίζουμε ότι οι προγραμματιστές θα κατανοούν πώς μπορούν να κάνουν την εφαρμογή τους να συμμορφώνεται με την εκάστοτε πολιτική. Ενημερώστε μας εάν παρατηρείτε τυχόν παραβάσεις ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση κάποιας παράβασης.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας