Налагане на мерки

Винаги е по-добре да избягваме нарушенията на правилата, отколкото да се справяме с тях след възникването им. Поели сме ангажимент обаче в случай на нарушение да помогнем на програмистите да разберат как да приведат приложенията си в съответствие с правилата. Моля, уведомете ни, ако забележите нарушения или имате въпроси относно справянето с тях.

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си