Nội dung cập nhật và các tài nguyên khác

Hãy kiểm tra tại đây để nắm được những nội dung cập nhật và thay đổi của Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển cũng như các tài nguyên và yêu cầu bổ sung đối với những chương trình đặc biệt.

Nếu bạn là nhà phát triển ở khu vực Liên minh Châu Âu và bạn cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho người tiêu dùng ở khu vực này, thì bạn cũng có thể đăng ký giải quyết tranh chấp với Google Play bằng biện pháp hòa giải. Tìm thêm thông tin về các bên trung gian hòa giải mà chúng tôi sẵn lòng hợp tác và hướng dẫn về cách yêu cầu hòa giải tại đây. Trừ trường hợp luật hiện hành yêu cầu, việc hòa giải là tự nguyện và cả bạn lẫn Google đều không có nghĩa vụ phải giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
11252951858991095444
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
92637
false