Updates en andere bronnen

U kunt hier updates en wijzigingen voor het programmabeleid voor ontwikkelaars bekijken en bronnen en extra vereisten voor speciale programma's vinden.

Als u een in de EU gevestigde ontwikkelaar bent en producten of services aanbiedt aan consumenten in de EU, kunt u ook een verzoek indienen om een geschil met Google Play op te lossen via bemiddeling. U vindt hier meer informatie over de bemiddelaars met wie we bereid zijn samen te werken, evenals instructies om bemiddeling aan te vragen. Behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, is bemiddeling vrijwillig en zijn u en Google niet verplicht geschillen via bemiddeling op te lossen.