Trang thông tin trên cửa hàng Play và Khuyến mãi

Hoạt động khuyến mãi và hiển thị ứng dụng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của cửa hàng. Hãy tránh các trang thông tin gây khó chịu cho người dùng, khuyến mãi chất lượng thấp cũng như nỗ lực nhằm tăng mức hiển thị của ứng dụng một cách giả mạo trên Google Play.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
13611306795639597512
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
92637
false