ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store และโปรโมชัน

การโปรโมตและการมองเห็นแอปของคุณมีผลต่อคุณภาพของสโตร์เป็นอย่างมาก หลีกเลี่ยงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในสโตร์ที่เป็นสแปม การโปรโมตคุณภาพต่ำ และความพยายามเพิ่มการมองเห็นแอปใน Google Play ที่ไม่เป็นจริง