Καταχώριση καταστήματος και προώθηση

Η προώθηση και η προβολή της εφαρμογής επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του Store. Αποφύγετε τις καταχωρίσεις με ανεπιθύμητο περιεχόμενο στο Store, την προώθηση χαμηλής ποιότητας και τις προσπάθειες για τεχνητή ενίσχυση της προβολής εφαρμογών στο Google Play.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας