Thư rác và chức năng tối thiểu

Ở mức tối thiểu, ứng dụng phải cung cấp cho người dùng các chức năng cơ bản và mang lại cho người dùng cảm giác được tôn trọng. Những ứng dụng bị trục trặc, biểu hiện những hành vi không phù hợp trong việc cung cấp trải nghiệm hữu dụng cho người dùng hoặc chỉ nhằm mục đích gửi nội dung rác tới người dùng trên Google Play được coi là những ứng dụng không có giá trị trong quá trình phát triển danh mục ứng dụng một cách có ý nghĩa cho người dùng.
  Tìm hiểu thêm về chính sách đối với Nội dung rác và chức năng tối thiểu qua Học viện Play.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
16830126711646085547
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
92637