Tài sản trí tuệ

Khi sao chép sản phẩm của người khác hoặc lừa dối người dùng, nhà phát triển sẽ gây tổn hại cho người dùng và cộng đồng nhà phát triển. Bạn không được sử dụng sản phẩm của người khác theo cách gây nhầm lẫn hoặc không công bằng.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
16692174308623977470
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
92637