การแอบอ้างบุคคลอื่นและทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์คัดลอกงานของผู้อื่นหรือหลอกลวงผู้ใช้ ผู้ใช้และชุมชนนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าว อย่าอาศัยการทำให้เข้าใจผิดหรือนำผลงานของบุคคลอื่นไปใช้โดยไม่ชอบธรรม