Διανοητική ιδιοκτησία

Όταν οι προγραμματιστές αντιγράφουν την εργασία κάποιου άλλου ή εξαπατούν χρήστες, ζημιώνονται και οι χρήστες και η κοινότητα των προγραμματιστών. Μην βασίζεστε σε παραπλανητική ή αθέμιτη χρήση της εργασίας άλλων.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας