Các chương trình khác

Ngoài việc tuân thủ các chính sách nội dung khác được nêu trong Trung tâm chính sách này, những ứng dụng được thiết kế cho các trải nghiệm Android khác và được phân phối thông qua Google Play cũng có thể phải tuân thủ những yêu cầu chính sách riêng theo từng chương trình. Hãy đảm bảo bạn đã tìm hiểu danh sách bên dưới để xác định xem liệu ứng dụng của bạn có phải tuân thủ chính sách nào trong số các chính sách này không.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
6738131985759183047
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
92637