Speňažovanie a reklamy

Google Play podporuje rôzne stratégie speňaženia, ktoré sú prospešné pre vývojárov a používateľov. Ide napríklad o platenú distribúciu, produkty v aplikácii, odbery a modely založené na reklamách. V záujme zaistenia toho najlepšieho používateľského prostredia od vás vyžadujeme, aby ste tieto pravidlá dodržiavali.