แอปที่ต้องซื้อ, ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในแอปและการสมัครรับข้อมูล