ดูรายงาน สถิติ และข้อมูลเชิงลึก

รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานลูกค้าและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ คุณอาจสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงบางรายการของข้อมูลใน Play Console ตั้งแต่พฤษภาคม 2018 เป็นต้นไป

สถิติและข้อมูลเชิงลึก