Tuân thủ các chính sách của Google Play

Đào tạo về chính sách và yêu cầu đối với ứng dụng

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
2400730112874207672
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
92637