Спазване на правилата на Google Play

Управление на нарушенията на правилата

Използване на разрешения за приложението и API

Запознаване с правилата и изисквания за приложенията

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
4455577268769570993
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
92637