Compartiu Google Play Console els vostres comentaris sobre el Centre d'Ajuda

Gràcies per donar-nos la vostra opinió sobre el Centre d'ajuda.
El coneixement de les vostres experiències i opinions permet a Google millorar el servei.
Quin és el vostre grau de satisfacció amb la visita més recent del Centre d'ajuda?
Per què heu visitat el Centre d'Ajuda avui?
Heu pogut solucionar el problema o el dubte visitant el lloc web d'ajuda de Google Play Console?
Ja que no podem respondre-us la pregunta directament, utilitzarem aquesta informació per a millorar els recursos del nostre Centre d'Ajuda.
https://myaccount.google.com/privacypolicy?hl=$0
Part de la informació del compte i del sistema s'enviarà a Google, i és possible que s'enregistrin les trucades i els xats del servei d'assistència. Farem servir aquesta informació per millorar la qualitat i la formació d'aquest servei, ajudar a resoldre problemes tècnics i millorar els nostres productes i serveis, d'acord amb la política de privadesa i les condicions del servei.
Informació addicional