ซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

Mobile Unwanted Software

ที่ Google เราเชื่อมั่นว่าหากเรายึดผู้ใช้เป็นหลัก สิ่งอื่นๆ ก็จะตามมาเอง ในหลักการด้านซอฟต์แวร์และนโยบายซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ เราให้คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่มอบประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ใช้ นโยบายนี้สร้างขึ้นจากนโยบายซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ของ Google โดยการระบุหลักการสำหรับระบบนิเวศของ Android และ Google Play Store ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดหลักเกณฑ์เหล่านี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นอันตรายต่อประสบการณ์ของผู้ใช้และเราจะดำเนินการเพื่อปกป้องผู้ใช้จากซอฟต์แวร์เหล่านั้น

ดังที่กล่าวไว้ในนโยบายซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ เราพบว่าซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ส่วนใหญ่จะมีลักษณะพื้นฐานเหมือนกันอย่างน้อย 1 ประการดังนี้

 • หลอกลวง โดยสัญญาว่าจะให้คุณค่าตามที่นำเสนอแต่ทำไม่ได้
 • พยายามหลอกลวงให้ผู้ใช้ติดตั้งซอฟต์แวร์หรือเป็นซอฟต์แวร์ที่ติดมากับการติดตั้งโปรแกรมอื่น
 • ไม่บอกผู้ใช้เกี่ยวกับฟังก์ชันหลักและสำคัญทั้งหมดของซอฟต์แวร์
 • ส่งผลกระทบต่อระบบของผู้ใช้ในรูปแบบที่คาดไม่ถึง
 • เก็บรวบรวมหรือส่งข้อมูลส่วนตัวโดยที่ผู้ใช้ไม่ทราบ
 • เก็บรวบรวมหรือส่งข้อมูลส่วนตัวโดยไม่มีการจัดการที่ปลอดภัย (เช่น การส่งผ่าน HTTPS)
 • รวมชุดอยู่กับซอฟต์แวร์อื่นและไม่เปิดเผยการมีอยู่ของซอฟต์แวร์นั้น

ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซอฟต์แวร์คือโค้ดในรูปแบบของแอป ไบนารี การแก้ไขเฟรมเวิร์ก ฯลฯ เราจะดำเนินการกับโค้ดที่ละเมิดหลักการเหล่านี้เพื่อป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศของซอฟต์แวร์หรือรบกวนประสบการณ์ของผู้ใช้

ด้านล่างนี้เราได้ปรับนโยบายซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์ให้ขยายการบังคับใช้ไปยังซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย เช่นเดียวกับนโยบายดังกล่าว เราจะปรับแต่งนโยบายซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่นี้อยู่ต่อไปเพื่อให้ครอบคลุมการละเมิดประเภทใหม่ๆ

พฤติกรรมที่โปร่งใสและการเปิดเผยที่ชัดเจน

โค้ดทั้งหมดควรให้ผลลัพธ์ตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับผู้ใช้ แอปควรมีฟังก์ชันที่แจ้งผู้ใช้ไว้ครบทั้งหมด แอปไม่ควรทำให้ผู้ใช้สับสน 

 • แอปควรมีฟังก์ชันการทำงานและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
 • อธิบายให้ผู้ใช้ทราบอย่างชัดแจ้งและชัดเจนว่าแอปจะทำการเปลี่ยนแปลงระบบอย่างไร ยอมให้ผู้ใช้ตรวจสอบและอนุญาตตัวเลือกในการติดตั้งและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งหมด 
 • ซอฟต์แวร์ไม่ควรสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานะอุปกรณ์ของผู้ใช้ เช่น อ้างว่าความปลอดภัยของระบบอยู่ในภาวะวิกฤตหรือระบบติดไวรัส
 • อย่าใช้ประโยชน์จากกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มการเข้าชมจากโฆษณาและ/หรือ Conversion
 • เราไม่อนุญาตแอปที่ทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดโดยการแอบอ้างบุคคลอื่น (เช่น นักพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัท นิติบุคคลรายอื่น) หรือแอปอื่น อย่ากล่าวเป็นนัยว่าแอปของคุณเกี่ยวข้องกับหรือได้รับอนุญาตจากผู้อื่นโดยที่ไม่เป็นความจริง

ตัวอย่างการละเมิด

 • การฉ้อโกงผ่านโฆษณา
 • วิศวกรรมสังคม

ปกป้องข้อมูลผู้ใช้

มีความชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการเข้าถึง การใช้งาน การเก็บรวบรวม และการแชร์ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ การใช้ข้อมูลผู้ใช้ต้องเป็นไปตามนโยบายข้อมูลผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและมีผลบังคับใช้ และใช้ความระมัดระวังทุกประการเพื่อปกป้องข้อมูลดังกล่าว 

 • ให้โอกาสแก่ผู้ใช้ในการยอมรับการรวบรวมข้อมูลของตนก่อนที่คุณจะเริ่มรวบรวมและส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีบุคคลที่สาม อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ แอปที่ติดตั้ง ไฟล์ ตำแหน่ง และข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ ที่ผู้ใช้ไม่ได้คาดคิดว่าจะมีการรวบรวม 
 • ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ที่เก็บรวบรวมควรมีการจัดการอย่างปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการส่งโดยใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสมัยใหม่ (เช่น ผ่าน HTTPS)
 • ซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมถึงแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะต้องส่งข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นเนื่องจากเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงานของแอป 

ตัวอย่างการละเมิด

 • การเก็บรวบรวมข้อมูล (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสปายแวร์)
 • การใช้สิทธิ์ในทางที่ผิดที่ถูกจำกัด 

ตัวอย่างนโยบายข้อมูลผู้ใช้

ไม่เป็นอันตรายต่อประสบการณ์การใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

ประสบการณ์ของผู้ใช้ควรจะตรงไปตรงมา เข้าใจง่าย และอิงตามตัวเลือกที่ชัดเจนที่ผู้ใช้เลือกไว้ โดยควรจะนำเสนอคุณค่าที่ชัดเจนแก่ผู้ใช้และไม่รบกวนประสบการณ์ของผู้ใช้ตามที่โฆษณาไว้หรือที่ต้องการ

 • อย่าแสดงโฆษณาที่แสดงต่อผู้ใช้ในลักษณะที่ไม่คาดคิด รวมถึงการรบกวนความสามารถในการใช้งานฟังก์ชันของอุปกรณ์หรือทำให้คุณภาพลดลง หรือแสดงภายนอกสภาพแวดล้อมของแอปที่ทริกเกอร์โดยปิดได้ไม่ง่ายและไม่ได้รับคำยินยอมและการระบุแหล่งที่มาอย่างเพียงพอ
 • แอปไม่ควรรบกวนแอปอื่นๆ หรือความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์
 • การถอนการติดตั้งควรมีความชัดเจน หากเกี่ยวข้อง 
 • ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ควรเลียนแบบข้อความแจ้งจากระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์หรือแอปอื่นๆ อย่าระงับการแจ้งเตือนผู้ใช้จากแอปอื่นหรือจากระบบปฏิบัติการโดยเฉพาะการแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ 

ตัวอย่างการละเมิด

 • โฆษณาที่รบกวนผู้ใช้
 • การลอกเลียนแบบหรือการใช้ฟังก์ชันการทำงานของระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
92637
false