Niechciane oprogramowanie mobilne

Mobile Unwanted Software

W Google uważamy, że jeśli skoncentrujemy się na użytkowniku, reszta przyjdzie sama. W naszych zasadach dotyczących oprogramowaniazasadach dotyczących niechcianego oprogramowania podajemy ogólne zalecenia dotyczące oprogramowania, które zapewnia użytkownikom pozytywne wrażenia. Ta zasada uzupełnia nasze zasady dotyczące niechcianego oprogramowania – określa wytyczne dotyczące ekosystemu Androida i Sklepu Google Play. Oprogramowanie naruszające te zasady może być szkodliwe, dlatego staramy się chronić przed nim użytkowników.

Jak wspominamy w zasadach dotyczących niechcianego oprogramowania, odkryliśmy, że większość oprogramowania tego typu ma co najmniej 1 z tych cech:

 • wprowadza w błąd, obiecując korzyści, których w rzeczywistości nie przynosi;
 • próbuje nakłonić użytkownika do instalacji lub instaluje się razem z innym programem;
 • nie informuje użytkownika o swoich głównych lub istotnych funkcjach;
 • w nieoczekiwany sposób wpływa na system użytkownika;
 • gromadzi lub przesyła prywatne informacje bez wiedzy użytkownika;
 • gromadzi lub przesyła prywatne informacje, nie zabezpieczając ich (np. za pomocą HTTPS);
 • jest w pakiecie z innym oprogramowaniem, a jego obecność nie jest ujawniana.

Na urządzeniach mobilnych oprogramowanie to kod w formie aplikacji, pliku binarnego, modyfikacji platformy itp. Nie dopuszczamy oprogramowania szkodliwego dla ekosystemu programów lub zaburzającego wygodę użytkownika, dlatego będziemy podejmować działania wobec kodu, który narusza te zasady.

Poniżej zamieszczamy uzupełnienie zasad dotyczących niechcianego oprogramowania, które rozszerza ich zastosowanie na aplikacje mobilne. Razem z tymi zasadami będziemy dopracowaywać też zasady dotyczące niechcianych aplikacji mobilnych, uwzględniając kolejne rodzaje nadużyć.

Przejrzyste zachowanie i jednoznaczne informacje

Cały kod powinien być zgodny z tym, co deweloper obiecał użytkownikom. Aplikacje powinny mieć wszystkie opisywane funkcje. Aplikacje nie mogą wprowadzać użytkowników w błąd.

 • Aplikacje powinny mieć jasno określone funkcje i cele.
 • Jasno i wyraźnie wyjaśnij użytkownikowi, jakie zmiany w systemie wprowadzi aplikacja. Pozwól użytkownikom przejrzeć i zaakceptować wszystkie istotne opcje instalacji i zmiany.
 • Oprogramowanie nie może błędnie przedstawiać użytkownikowi stanu jego urządzenia, na przykład twierdząc, że system jest w stanie krytycznym lub został zainfekowany wirusami.
 • Nie używaj nieprawidłowej aktywności, by zwiększyć ruch z reklam lub liczbę konwersji.
 • Zabraniamy publikowania aplikacji, które wprowadzają użytkowników w błąd, podszywając się pod inną osobę (np. innego dewelopera, firmę, podmiot) lub inną aplikację. Nie sugeruj, że Twoja aplikacja jest z kimś powiązana lub przez kogoś autoryzowana, jeśli tak nie jest.

Przykłady naruszenia zasad:

 • oszustwo reklamowe,
 • inżynieria społeczna.

Ochrona prywatności i danych użytkownika

Jasno i zrozumiale informuj użytkowników o dostępie do danych osobowych i poufnych oraz ich używaniu, gromadzeniu i udostępnianiu. Wykorzystując dane użytkownika, musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad dotyczących tych danych i podejmować odpowiednie środki, aby je chronić.

 • Daj użytkownikom możliwość wyrażenia zgody na zbieranie ich danych, zanim zaczniesz je zbierać i wysyłać z urządzenia. Dotyczy to danych o kontach zewnętrznych, adresach e-mail, numerach telefonów, zainstalowanych aplikacjach, plikach, lokalizacji oraz wszelkich innych danych osobowych i poufnych, których zbierania użytkownik może się nie spodziewać.
 • Ze wszystkimi danymi osobowymi i poufnymi użytkownika postępuj w bezpieczny sposób, np. przesyłając je z użyciem nowoczesnych metod kryptograficznych (takich jak protokół HTTPS).
 • Oprogramowanie, w tym aplikacje mobilne, może przesyłać na serwery tylko te dane osobowe i poufne użytkowników, które są powiązane z działaniem aplikacji.
 • Nie wymagaj od użytkowników ani nie nakłaniaj ich w nieuczciwy sposób do wyłączania zabezpieczeń na urządzeniu takich jak Google Play Protect. Nie możesz np. oferować dodatkowych funkcji czy nagród w aplikacji użytkownikom, którzy wyłączyli Google Play Protect.

Przykłady naruszenia zasad:

Przykładowe zasady dotyczące danych użytkownika:

Niezakłócanie działania urządzeń mobilnych

Obsługa aplikacji powinna być prosta, zrozumiała i oparta na jednoznacznych wyborach użytkownika. Aplikacja powinna przedstawiać użytkownikowi wyraźną propozycję wartości, a jej reklamowane lub oczekiwane działanie nie powinno być zakłócane.

 • Nie wyświetlaj reklam, które pojawiają się w nieoczekiwany sposób, np. zakłócając lub utrudniając korzystanie z funkcji urządzenia, albo pokazują się poza środowiskiem aplikacji i nie mają możliwości łatwego zamknięcia, zaakceptowania czy atrybucji.
 • Aplikacje nie mogą zakłócać działania urządzenia ani innych aplikacji.
 • Proces odinstalowania (jeśli jest możliwy) powinien być jasny i zrozumiały.
 • Aplikacje mobilne nie mogą wyświetlać komunikatów przypominających te z systemu operacyjnego urządzenia lub innych aplikacji. Nie ukrywaj przed użytkownikiem alertów z innych aplikacji lub systemu operacyjnego, szczególnie tych informujących użytkownika o zmianach w systemie operacyjnym.

Przykłady naruszenia zasad:

 • uciążliwe reklamy,
 • nieautoryzowane używanie funkcji systemowych lub podszywanie się pod nie.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne