Ei-toivotut mobiiliohjelmistot

Mobile Unwanted Software

Me Googlella uskomme, että kun keskitymme käyttäjään, muu seuraa perästä. Annamme ohjelmistoperiaatteissamme ja ei-toivottujen ohjelmistojen käytännössämme yleisiä suosituksia, joiden avulla ohjelmistot voivat tarjota erinomaisen käyttökokemuksen. Tämä käytäntö pohjautuu Googlen ei-toivottujen ohjelmistojen käytäntöön ja sisältää periaatteita, jotka liittyvät Android-ekosysteemiin ja Google Play Kauppaan. Pyrimme suojelemaan käyttäjiä näiden periaatteiden vastaisilta ohjelmistoilta, sillä ne voivat heikentää käyttökokemusta.

Kuten ei-toivottujen ohjelmistojen käytännössä todetaan, olemme havainneet ei-toivotuissa ohjelmistoissa yleisiä piirteitä:

 • Ne ovat harhaanjohtavia eivätkä täytä arvolupauksiaan.
 • Ne yrittävät huijata käyttäjän asentamaan itsensä tai pyrkivät asentumaan toisen ohjelman rinnalla.
 • Ne eivät kerro käyttäjälle kaikista keskeisistä ja merkittävistä toiminnoistaan.
 • Ne vaikuttavat käyttäjän laitteeseen odottamattomilla tavoilla.
 • Ne keräävät tai siirtävät yksityisiä tietoja käyttäjän tietämättä.
 • Ne keräävät tai siirtävät yksityisiä tietoja, mutteivät käsittele niitä turvallisesti (esim. käytä siirtämiseen HTTPS:ää).
 • Niitä toimitetaan muiden ohjelmistojen mukana mainitsematta asiasta.

Mobiililaitteilla ohjelmistot ovat sovelluksen, binaarin, kehyksen muokkauksen tai vastaavan muodossa esiintyvää koodia. Jotta voimme estää ohjelmistoekosysteemille haitalliset tai käyttäjäkokemusta heikentävät ohjelmistot, ryhdymme toimenpiteisiin, kun toteamme koodin rikkovan näitä periaatteita.

Alla oleva teksti pohjautuu ei-toivottujen ohjelmistojen käytäntöön, mutta laajentaa sitä soveltumaan mobiiliohjelmistoihin. Näitä molempia käytäntöjä päivitetään jatkossakin uudenlaisten väärinkäytösten kattamiseksi.

Avoin toiminta ja selkeät ilmoitukset

Koodin tulee aina täyttää käyttäjälle tehdyt lupaukset. Sovelluksen on tarjottava kaikki ilmoitetut ominaisuudet. Sovellukset eivät saa hämmentää käyttäjiä. 

 • Sovellusten tulee kertoa toiminnoistaan ja tavoitteistaan selkeästi.
 • Kerro käyttäjälle tarkasti ja selkeästi, millaisia muutoksia sovellus tekee järjestelmään. Anna käyttäjälle mahdollisuus tarkistaa ja hyväksyä kaikki merkittävät asennusvaihtoehdot ja muutokset. 
 • Ohjelmisto ei saa vääristellä laitteen tilaa käyttäjälle esimerkiksi väittämällä, että järjestelmä on kriittisessä tilassa tai saanut viruksen.
 • Älä hyödynnä virheellistä toimintaa mainosliikenteen ja/tai konversioiden lisäämiseen.
 • Emme salli sovelluksia, jotka harhaanjohtavat käyttäjiä imitoimalla toista tahoa (esim. kehittäjää, yritystä tai yhteisöä) tai toista sovellusta. Älä vihjaa sovelluksesi liittyvän johonkin tahoon tai olevan jonkin tahon valtuuttama, jos se ei ole totta.

Esimerkkejä rikkomuksista:

 • Mainospetos
 • Käyttäjän manipulointi

Käyttäjädatan suojaaminen

Kerro avoimesti ja selkeästi henkilökohtaisen ja arkaluontoisen käyttäjädatan käytöstä, keräämisestä ja jakamisesta sekä siihen pääsystä. Käyttäjädataa on aina käytettävä asiaankuuluvien käyttäjädatakäytäntöjen mukaisesti (soveltuvin osin) ja suojattava tarpeellisin menetelmin. 

 • Tarjoa käyttäjälle mahdollisuus hyväksyä tämän datan kerääminen, ennen kuin alat kerätä ja lähettää sitä laitteelta. Tämä koskee myös dataa, joka liittyy kolmannen osapuolen tileihin, sähköposteihin, puhelinnumeroihin, asennettuihin sovelluksiin, tiedostoihin ja sijaintiin, sekä muuta henkilökohtaista ja arkaluontoista dataa, jonka keräämistä käyttäjä ei osaa odottaa. 
 • Henkilökohtaista ja arkaluontoista dataa on käsiteltävä turvallisesti, mihin sisältyy modernin salaustekniikan (esim. HTTPS:n) käyttö sen siirtämisessä.
 • Mobiilisovellukset ja muut ohjelmistot saavat siirtää henkilökohtaista ja arkaluontoista käyttäjädataa palvelimille vain sovelluksen toimintoihin liittyvällä tavalla. 

Esimerkkejä rikkomuksista:

 • Datan kerääminen  (vrt. Vakoiluohjelmat)
 • Rajoitettujen lupien väärinkäyttö 

Esimerkkejä käyttäjädatakäytännöistä:

Älä vahingoita mobiilikäyttökokemusta 

Käyttökokemuksen on oltava mutkaton ja helposti ymmärrettävissä, ja sen tulee perustua käyttäjän tekemiin selkeisiin valintoihin. Käyttäjälle tulee esittää selkeä arvolupaus, eikä mainostettua tai toivottua käyttökokemusta saa häiritä.

 • Älä näytä käyttäjälle mainoksia odottamattomilla tavoilla, mihin sisältyvät laitteen toimintojen käytön häiritseminen tai rajoittaminen sekä mainosten näyttäminen ne käynnistävän sovelluksen ulkopuolella niin, että mainos ei ole helposti ohitettavissa eikä sen kohdalla ole huolehdittu asianmukaisesti suostumuksen pyytämisestä tai attribuutiosta.
 • Sovellukset eivät saa häiritä muiden sovellusten tai laitteen käyttöä.
 • Asennuksen poiston (soveltuvin osin) täytyy tapahtua selkeästi. 
 • Mobiiliohjelmistot eivät saa imitoida laitteen käyttöjärjestelmän tai muiden sovellusten kehotteita. Älä piilota muiden sovellusten tai käyttöjärjestelmän käyttäjälle antamia ilmoituksia – etenkään niitä, jotka kertovat käyttäjälle käyttöjärjestelmään tehtävistä muutoksista. 

Esimerkkejä rikkomuksista:

 • Häiritsevät mainokset
 • Järjestelmän toimintojen luvaton käyttö tai jäljittely
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
false
false
true
92637
false
false