Ανεπιθύμητο λογισμικό για κινητά

Mobile Unwanted Software

Στην Google πιστεύουμε ότι αν επικεντρωθούμε στον χρήστη, όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν από μόνα τους. Στις Αρχές λογισμικού και την Πολιτική σχετικά με το ανεπιθύμητο λογισμικό, παρέχουμε γενικές συστάσεις για λογισμικό που προσφέρει εξαιρετική εμπειρία χρήστη. Αυτή η πολιτική βασίζεται στην Πολιτική σχετικά με το ανεπιθύμητο λογισμικό της Google, περιγράφοντας τις αρχές για το οικοσύστημα Android και το Google Play Store. Το λογισμικό που παραβιάζει αυτές τις αρχές είναι δυνητικά επιβλαβές για την εμπειρία χρήστη και θα λάβουμε μέτρα ώστε να προστατεύσουμε τους χρήστες από αυτό.

Όπως αναφέρθηκε στην Πολιτική σχετικά με το ανεπιθύμητο λογισμικό, διαπιστώσαμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του ανεπιθύμητου λογισμικού εμφανίζει ένα ή περισσότερα από τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά:

 • Είναι παραπλανητικό και υπόσχεται μια πρόταση αξίας την οποία δεν εκπληρώνει.
 • Προσπαθεί να ξεγελάσει τους χρήστες ώστε να το εγκαταστήσουν ή εγκαθίσταται συγκεκαλυμμένα κατά την εγκατάσταση ενός άλλου προγράμματος.
 • Δεν ενημερώνει τον χρήστη σχετικά με όλες τις κύριες και σημαντικές λειτουργίες του.
 • Επηρεάζει το σύστημα του χρήστη με μη αναμενόμενους τρόπους.
 • Συλλέγει ή μεταδίδει ιδιωτικές πληροφορίες χωρίς γνώση των χρηστών.
 • Συλλέγει ή μεταδίδει ιδιωτικές πληροφορίες χωρίς ασφαλή χειρισμό (π.χ. μετάδοση μέσω HTTPS).
 • Βρίσκεται σε πακέτο μαζί με άλλο λογισμικό και η παρουσία του δεν γνωστοποιείται.

Σε κινητές συσκευές, το λογισμικό είναι κώδικας με τη μορφή εφαρμογής, δυαδικού αρχείου, αποτέλεσμα τροποποίησης πλαισίου κ.λπ. Για την αποφυγή λογισμικού που είναι επιβλαβές για το οικοσύστημα λογισμικών ή ενοχλητικό για την εμπειρία χρήστη, θα προβαίνουμε σε ανάλογες ενέργειες στις περιπτώσεις κώδικα που παραβιάζει αυτές τις αρχές.

Παρακάτω, αναπτύσσουμε την Πολιτική ανεπιθύμητου λογισμικού για να επεκτείνουμε την εφαρμοσιμότητά της στο λογισμικό για κινητά. Όπως και με την προαναφερόμενη πολιτική, θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την Πολιτική ανεπιθύμητου λογισμικού για κινητά, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε νέους τύπους κατάχρησης.

Διαφάνεια συμπεριφοράς και σαφείς αποκαλύψεις

Όλος ο κώδικας πρέπει να ανταποκρίνεται στις υποσχέσεις που γίνονται στον χρήστη. Οι εφαρμογές πρέπει να παρέχουν όλες τις λειτουργίες που ισχυρίζονται ότι παρέχουν. Οι εφαρμογές δεν πρέπει να προκαλούν σύγχυση στους χρήστες. 

 • Οι εφαρμογές θα πρέπει να είναι σαφείς σχετικά με τη λειτουργικότητα και τους στόχους.
 • Εξηγήστε ρητά και με σαφήνεια στον χρήστη ποιες αλλαγές συστήματος θα πραγματοποιηθούν από την εφαρμογή. Επιτρέψτε στους χρήστες να ελέγχουν και να εγκρίνουν όλες τις σημαντικές επιλογές και αλλαγές εγκατάστασης. 
 • Το λογισμικό δεν πρέπει να παρουσιάζει με παραπλανητικό τρόπο την κατάσταση της συσκευής του χρήστη στον χρήστη, για παράδειγμα, ισχυριζόμενο ότι το σύστημα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση ασφαλείας ή έχει προσβληθεί από ιούς.
 • Μην χρησιμοποιείτε μη έγκυρη δραστηριότητα που έχει σχεδιαστεί για την αύξηση της επισκεψιμότητας διαφημίσεων ή/και των μετατροπών.
 • Δεν επιτρέπονται εφαρμογές που παραπλανούν τους χρήστες μέσω κλοπής στοιχείων ταυτότητας άλλων ατόμων (π.χ. άλλου προγραμματιστή, εταιρείας, νομικού προσώπου) ή άλλης εφαρμογής.  Μην υπαινίσσεστε ότι η εφαρμογή σας σχετίζεται με κάποιο άλλο άτομο ή ότι έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτό, όταν αυτό δεν ισχύει.

Παραδείγματα παραβάσεων:

 • Απάτη μέσω διαφημίσεων
 • Κοινωνική μηχανική

Προστασία δεδομένων χρήστη

Να παρουσιάζετε με σαφήνεια και διαφάνεια την από μέρους σας πρόσβαση, χρήση, συλλογή και κοινοποίηση προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων χρήστη. Οι χρήσεις των δεδομένων χρήστη πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές πολιτικές δεδομένων χρήστη, όπου ισχύουν, και να λαμβάνουν όλες τις προφυλάξεις για την προστασία των δεδομένων. 

 • Δώστε στους χρήστες τη δυνατότητα να αποδεχτούν τη συλλογή των δεδομένων τους, προτού ξεκινήσετε τη συλλογή και την αποστολή τους από τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων σχετικά με λογαριασμούς τρίτων μερών, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμό τηλεφώνου, εγκατεστημένες εφαρμογές, αρχεία, τοποθεσία, καθώς και άλλων προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων που ο χρήστης δεν θα περίμενε ότι συλλέγονται. 
 • Ο χειρισμός των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων χρήστη που συλλέγονται πρέπει να γίνεται με ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσής τους, και με χρήση σύγχρονης κρυπτογραφίας (για παράδειγμα, μέσω HTTPS).
 • Το λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητά, μπορεί να μεταδίδει προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα χρήστη σε διακομιστές μόνο όταν αυτά σχετίζονται με τη λειτουργικότητα της εφαρμογής. 

Παραδείγματα παραβάσεων:

 • Συλλογή δεδομένων (πρβλ. Spyware)
 • Κατάχρηση περιορισμένων αδειών 

Παράδειγμα πολιτικών δεδομένων χρήστη:

Μην βλάπτετε την εμπειρία για κινητά 

Η εμπειρία χρήστη πρέπει να είναι απλή, εύκολη στην κατανόηση και να βασίζεται σε σαφείς επιλογές που γίνονται από τον χρήστη. Θα πρέπει να παρουσιάζει μια σαφή πρόταση αξίας στον χρήστη και να μην δυσχεραίνει τη διαφημιζόμενη ή την επιθυμητή εμπειρία χρήστη.

 • Μην προβάλλετε διαφημίσεις που εμφανίζονται στους χρήστες με μη αναμενόμενους τρόπους, όπως μειώνοντας ή παρεμποδίζοντας τη χρηστικότητα των λειτουργιών της συσκευής ή προβάλλοντάς τες εκτός του περιβάλλοντος της εφαρμογής που τις ενεργοποίησε, χωρίς να μπορούν να παραβλεφθούν εύκολα και χωρίς επαρκή συναίνεση και απόδοση.
 • Οι εφαρμογές δεν πρέπει να παρεμβαίνουν σε άλλες εφαρμογές ή στη χρηστικότητα της συσκευής.
 • Η απεγκατάσταση, όπου εφαρμόζεται, πρέπει να είναι σαφής. 
 • Το λογισμικό για κινητά δεν πρέπει να μιμείται τα μηνύματα προτροπής από το λειτουργικό σύστημα της συσκευής ή άλλες εφαρμογές. Μην καταργείτε τις ειδοποιήσεις προς τον χρήστη από άλλες εφαρμογές ή από το λειτουργικό σύστημα, ιδίως εκείνες που ενημερώνουν τον χρήστη σχετικά με αλλαγές στο λειτουργικό του σύστημα. 

Παραδείγματα παραβάσεων:

 • Ενοχλητικές διαφημίσεις
 • Μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή μίμηση λειτουργικότητας συστήματος
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας