Απάτη μέσω διαφημίσεων

Απάτη μέσω διαφημίσεων

Η απάτη μέσω διαφημίσεων απαγορεύεται αυστηρά. Οι αλληλεπιδράσεις διαφημίσεων που δημιουργούνται με σκοπό την εξαπάτηση ενός δικτύου διαφημίσεων, ώστε να πιστέψει ότι η επισκεψιμότητα προέρχεται από αυθεντικό ενδιαφέρον του χρήστη, θεωρούνται απάτη μέσω διαφήμισης και είναι μια μορφή μη έγκυρης επισκεψιμότητας. Η απάτη μέσω διαφημίσεων μπορεί να είναι υποπροϊόν της εκτέλεσης διαφημίσεων από μέρους των προγραμματιστών με μη επιτρεπόμενους τρόπους, όπως με προβολή κρυφών διαφημίσεων, αυτόματο κλικ σε διαφημίσεις, αλλοίωση ή τροποποίηση πληροφοριών, καθώς και με την εκμετάλλευση μη ανθρώπινων μέσων (spider, bot κ.ά.) ή ανθρώπινης δραστηριότητας, που έχουν σχεδιαστεί να παράγουν μη έγκυρη επισκεψιμότητα διαφήμισης. Η μη έγκυρη επισκεψιμότητα και η απάτη μέσω διαφημίσεων είναι επιβλαβείς για τους διαφημιζόμενους, τους προγραμματιστές και τους χρήστες και οδηγούν σε μακροχρόνια απώλεια της εμπιστοσύνης στο οικοσύστημα των διαφημίσεων για κινητά.
Παραδείγματα συνηθισμένων παραβάσεων
  • Μια εφαρμογή που αποδίδει διαφημίσεις που δεν είναι ορατές στον χρήστη.
  • Μια εφαρμογή που δημιουργεί αυτόματα κλικ σε διαφημίσεις χωρίς την πρόθεση του χρήστη ή που παράγει αντίστοιχη επισκεψιμότητα δικτύου για μη νόμιμη απόδοση πιστώσεων κλικ.
  • Μια εφαρμογή που στέλνει ψευδή κλικ απόδοσης εγκαταστάσεων για να πληρωθεί για εγκαταστάσεις που δεν προέρχονται από το δίκτυο του αποστολέα. 
  • Μια εφαρμογή που εμφανίζει διαφημίσεις όταν ο χρήστης δεν βρίσκεται εντός της διεπαφής της εφαρμογής.
  • Ψευδείς ισχυρισμοί σε σχέση με το απόθεμα διαφημίσεων από μια εφαρμογή, π.χ. μια εφαρμογή που εμφανίζει στα δίκτυα διαφημίσεων ότι εκτελείται σε μια συσκευή iOS, ενώ στην πραγματικότητα εκτελείται σε μια συσκευή Android, ή μια εφαρμογή που παρουσιάζει παραπλανητικά το όνομα πακέτου από όπου προκύπτει η δημιουργία εσόδων.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας