Sử dụng trái phép hoặc bắt chước chức năng của hệ thống

Sử dụng trái phép hoặc bắt chước chức năng của hệ thống

Chúng tôi không chấp nhận những ứng dụng hoặc quảng cáo bắt chước hoặc can thiệp vào chức năng của hệ thống, chẳng hạn như thông báo hoặc cảnh báo. Chỉ được sử dụng thông báo cấp hệ thống cho các tính năng thiết yếu của ứng dụng, chẳng hạn như một ứng dụng hàng không thông báo cho người dùng về các chương trình khuyến mãi đặc biệt hoặc một trò chơi thông báo cho người dùng về các ưu đãi trong trò chơi.

Ví dụ về các lỗi vi phạm thường gặp
  • Những ứng dụng hoặc quảng cáo được phân phát thông qua tính năng thông báo hoặc cảnh báo của hệ thống:
    ① Ứng dụng này đang sử dụng thông báo của hệ thống để phân phát một quảng cáo.
 

Để biết thêm các ví dụ liên quan đến quảng cáo, vui lòng tham khảo Chính sách quảng cáo.

 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính