Disponibilitat de funcions i serveis

Google Play s'esforça per tractar els desenvolupadors de manera justa i equitativa, tant si són grans com petits, aplicacions de tercers o aplicacions de Google pròpies. Per exemple, totes les aplicacions estan subjectes al mateix conjunt de regles i polítiques, i es promocionen a Play Store seguint els mateixos principis.

Google Play té milions de desenvolupadors amb necessitats i objectius diferents. Per satisfer aquestes necessitats, de vegades Google Play posa a disposició d'alguns desenvolupadors, però no de tots, les característiques i les funcions.

Per exemple, de la mateixa manera que Google Play ofereix als desenvolupadors la possibilitat de fer proves beta de les seves aplicacions amb un subconjunt d'usuaris, en alguns casos, afegim funcions noves a Google Play que estan disponibles per a un subconjunt de desenvolupadors, propis i de tercers.  Per exemple, podem executar un programa d'accés anticipat per provar i rebre suggeriments de funcions especials de llançament d'aplicacions o de funcions de segmentació de fitxes de Play Store personalitzades.

A més, la nostra capacitat de compartir dades fora de Google o de fer que les funcions estiguin àmpliament disponibles per a tots els desenvolupadors pot estar limitada per qüestions legals, de privadesa o de seguretat, per protegir la informació confidencial propietat de Google o per altres consideracions empresarials. 

Per exemple, en alguns casos, és possible que algunes aplicacions de Google tinguin accés a informació que no es comparteix amb tots els desenvolupadors. 

  • Algunes aplicacions de Google poden tenir accés directe a les dades agregades de les seves pròpies aplicacions (com ara instal·lacions, desinstal·lacions, visites a la fitxa de Play Store) per dur a terme anàlisis personalitzades. Procurem que la major part d'aquestes dades estiguin disponibles per als desenvolupadors mitjançant Google Play Console, en formats que es poden baixar o mitjançant API, però és possible que no tinguin el mateix format ni la mateixa granularitat.
  • És possible que algunes aplicacions de Google tinguin accés directe a les seves pròpies dades de l'aplicació que permeten identificar usuaris o a dades d'altres aplicacions de Google, d'acord amb la política de privadesa de Google. Per exemple, aquestes dades es poden utilitzar per proporcionar serveis de subscripció en diversos dispositius per a un sol usuari o per proporcionar una experiència fluida als usuaris de diverses aplicacions de Google.  
  • És possible que algunes aplicacions de Google també tinguin accés a dades agregades sobre l'ecosistema de Google Play que no es poden compartir amb tots els desenvolupadors perquè és informació confidencial i d'empresa propietat de Google i és, per tant, comercialment sensible. Per exemple, és possible que les aplicacions de Google tinguin accés a la despesa total en un mercat concret o a les instal·lacions totals d'una categoria d'aplicacions determinada. Treballem constantment per ampliar el nombre d'estadístiques d'ecosistema disponibles per a tercers a Google Play Console i a través de programes que ofereixen els nostres equips de desenvolupament empresarial.
  • Finalment, és possible que algunes aplicacions de Google tinguin accés a funcions de Google Play que siguin diferents de les que tenen altres desenvolupadors a causa de diverses consideracions empresarials i de problemes de seguretat. Per exemple, en un nombre limitat de casos, algunes funcions del sistema de facturació de Google Play només estan disponibles per a un nombre reduït d'aplicacions de Google. Les pel·lícules i el contingut televisiu, així com els llibres venuts a Google Play i a les aplicacions Google Play Pel·lícules i Google Play Llibres, per exemple, es poden reservar, però aquesta funció no està disponible per a tots els desenvolupadors a causa dels reptes d'escalabilitat. Les subscripcions de Google Stadia es poden facturar a una forma de pagament familiar a l'aplicació Google Stadia, però com que la definició d'una família o d'un grup pot ser diferent d'una aplicació a una altra, aquesta funció no s'ha ampliat a altres desenvolupadors. A més, Google simplifica la distribució i les actualitzacions dels Serveis de Google Play per a RA i de determinades biblioteques de pagaments quan els usuaris instal·len aplicacions amb funcions que poden dependre d'aquest programari.  Els problemes de confiança dels usuaris limiten la nostra capacitat per fer que aquesta funció estigui àmpliament disponible. Finalment, Google Play permet que algunes aplicacions de Google puguin accedir a programari nou de Google que encara no s'hagi publicat o provar les seves aplicacions amb empleats de Google de maneres que no estan disponibles per a aplicacions de tercers a causa de problemes de seguretat o de sensibilitats comercials.  

En tots els casos, Google escolta i s'esforça per garantir que tots els desenvolupadors disposin de les eines i funcions necessàries per fer créixer les seves empreses.

Ha estat útil?

Com ho podem millorar?
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
380334076261584419