Quyền truy cập dữ liệu

Các nhà phát triển cho chúng tôi biết rằng dữ liệu thiết thực có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc cải thiện trải nghiệm của người dùng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của họ. Chúng tôi cung cấp cho nhà phát triển quyền truy cập vào một bộ dữ liệu toàn diện thông qua Play Console, ở định dạng có thể tải xuống, và qua các API. Chúng tôi cũng liên tục đầu tư để các chỉ số và hình ảnh trực quan trở nên hữu ích hơn. Chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu mà chúng tôi thu thập và chia sẻ với nhà phát triển về ứng dụng của họ đều tuân thủ quyền riêng tư và bảo mật của người dùng.

Thu thập và chia sẻ dữ liệu

Khi một người dùng sử dụng các dịch vụ của Google như Google Play, cho dù với tư cách người tiêu dùng hay nhà phát triển, thì người dùng đó đang giao phó thông tin của họ cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ thông tin của người dùng cũng như trao quyền kiểm soát cho họ. Vui lòng xem chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để biết được chúng tôi thu thập những thông tin nào, lý do chúng tôi thu thập những thông tin này cũng như cách cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin thu thập được. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài Google, ngoại trừ các trường hợp được mô tả trong chính sách quyền riêng tư.  Ngoài ra, chính sách của chúng tôi về quyền truy cập dữ liệu cũng hạn chế việc truy cập những dữ liệu ứng dụng không công khai và có thể nhận dạng của nhà phát triển khác.

Hỗ trợ truy cập dữ liệu

Dữ liệu mà chúng tôi chia sẻ với nhà phát triển giúp họ nắm được vòng đời của ứng dụng: từ cách người dùng tìm thấy ứng dụng trên Cửa hàng Play đến cách người dùng tương tác với ứng dụng và những nội dung mà họ mua. Nhà phát triển còn có quyền truy cập thông tin về điểm xếp hạng và bài đánh giá ứng dụng để nắm được phản hồi của người dùng và trả lời thắc mắc của họ. 

Dữ liệu mà chúng tôi cung cấp cho nhà phát triển thường là dữ liệu tổng hợp và ẩn danh để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chẳng hạn, nhà phát triển có quyền truy cập những dữ liệu ứng dụng sau:

Nhà phát triển còn có quyền truy cập dữ liệu tổng hợp để so sánh hiệu suất của ứng dụng của họ với các ứng dụng khác trên cùng hệ sinh thái. Chẳng hạn, nhà phát triển trò chơi có thể so sánh tỷ lệ thu nạp người dùng của họ với tỷ lệ tương ứng của những thể loại trò chơi tương tự trong cùng khu vực. Dữ liệu này được tổng hợp để đảm bảo không có thông tin về hiệu suất của riêng nhà phát triển nào bị tiết lộ.

Chúng tôi không ngừng nỗ lực để đảm bảo nhà phát triển có được những thông tin họ cần để thành công.  Để biết thêm thông tin về số liệu thống kê và thông tin chi tiết dành cho nhà phát triển, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp của Play Consoleplay.google.com/console/about/.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
92637
false
false