Otkrivanje i rangiranje aplikacija

Cilj nam je pomoći korisnicima da među milijunima aplikacija i igara na Google Playu pronađu one u kojima će uživati. 

Postoje brojni načini na koje korisnici mogu saznati za aplikacije na Google Playu, kao i načini na koje ih mogu instalirati, i to na mnogim različitim vrstama uređaja, uključujući telefone, tablete i televizore. Na primjer, korisnici mogu pregledavati početnu stranicu ili stranice za navigaciju niže razine, tražiti neku aplikaciju, pronaći pojedinosti na stranicama s pojedinostima o aplikaciji ili čitati odabire urednika. 

Želimo da korisnici vide sadržaj koji im je relevantan i da njihovo iskustvo s aplikacijama koje preuzimaju bude pozitivno. Općenito dajemo prednost aplikacijama koje su visokokvalitetne i relevantne za široku publiku. Najbolja stvar koju razvojni programer može učiniti kako bi se povećala vidljivost je izraditi aplikaciju koja se korisnicima sviđa i koju preporučuju drugima.

Neprekidno testiramo i optimiziramo doživljaj otkrivanja na Google Playu, od dodavanja novih stranica za otkrivanje do eksperimentiranja s različitim vizualnim formatima i izgledima te poboljšavanja naših algoritama za rangiranje.

Razumijevanje aplikacija

Google Play treba razumjeti sadržaj i funkcije aplikacije kako bi pomogao korisnicima lakše otkriti pravu aplikaciju u pravom trenutku. 

Kada razvojni programer pošalje aplikaciju na Google Play, programer pruža informacije o aplikaciji i njenim karakteristikama (primjerice naslov, opis, kategoriju i grafičke materijale aplikacije) te informacije o sadržaju i funkciji aplikacije.  Osim toga, Google prepoznaje dodatne karakteristike iz aplikacije (primjerice da je aplikacija igra za "više igrača") i analizira povratne informacije korisnika (na primjer, putem ocjena, recenzija i angažmana). Tim se informacijama formira Googleov pristup rangiranju te se Googleu pomaže u organiziranju i predstavljanju aplikacija korisnicima, bez obzira na to traže li nešto novo ili pak određeni naslov.

Organiziranje i rangiranje aplikacija

Korisnici raspolažu s mnogo mogućnosti otkrivanja aplikacija na Google Playu. Cilj kojim se vodimo prilikom organiziranja aplikacija na Playu je odrediti koje aplikacije prikazati, koliko aplikacija prikazati te kako prikazati te aplikacije na način prilagođen korisnicima.  Mnogi čimbenici utječu na organiziranje aplikacija, uključujući sljedeće:

  • Relevantnost za korisnika: koje će aplikacije biti najrelevantnije za korisnika ovisi o tome gdje korisnik pretražuje ili o upitu kojim se koristi u pretraživanju. 
  • Kvaliteta doživljaja aplikacije: aplikacijama koje imaju snažnu tehničku izvedbu i koje pružaju dobar korisnički doživljaj uglavnom se daje prednost nad aplikacijama niže kvalitete.
  • Urednička vrijednost: na Google Playu se navode probrane preporuke kako bi korisnici lakše mogli pronaći sadržaj koji je zanimljiv i vrijedan pažnje.  
  • Oglasi: neki razvojni programeri oglašavaju se na Google Playu slično kao i na drugim Googleovim proizvodima. Ti su oglasi dobro označeni te se prikazuju uz drugi sadržaj. 
  • Korisnički doživljaj: Google Play nastoji korisnicima osigurati pozitivno iskustvo prilikom kretanja kroz bogatu ponudu dostupnih aplikacija.

Ovi glavni čimbenici koji utječu na rangiranje imaju veću ili manju važnost s obzirom na to koji dio Google Playa korisnik pregledava, na uređaj kojim se koristi te na osobne preferencije korisnika. Na primjer, na aplikacije koje se prikazuju na Ljestvicama popularnosti uvelike utječe popularnost, dok na aplikacije prikazane u rezultatima pretraživanja uvelike utječe to koliko su relevantne za upit korisnika. Osim toga, neke su aplikacije optimizirane za različite uređaje i mogu biti rangirane više kada se pretražuju, na primjer, na televizoru nego kada se pretražuju na mobilnom uređaju. Neke aplikacije pak mogu biti dostupne samo na određenim uređajima (na primjer, automobilima). 

Detaljne informacije o glavnim čimbenicima koji utječu na rangiranje:

A) Relevantnost za korisnika

Korisnicima želimo prikazati sadržaj koji im je relevantan.  Polazimo od toga da odredimo kojom se Google Play površinom korisnik koristi te toga da smo sigurni u to da su aplikacije relevantne i dostupne.  Na primjer, neke su aplikacije dostupne samo u određenim zemljama ili su kompatibilne samo s određenim uređajima (uključujući određene formate hardvera), kao što je Android TV.

Kako bi sadržaj koji korisnicima šaljemo kao odgovor na njihov upit bio relevantan, moramo utvrditi i što oni traže.  Namjere korisnika možemo odrediti putem implicitnih ili eksplicitnih signala.  Na primjer, ako korisnik posjeti određeno odredište, kao što je kartica "Djeca" (saznajte više o našem programu Odobrili nastavnici), time iskazuje zanimanje za to da vidi samo aplikacije za djecu, dok posjetom kartice "Urednikov izbor" iskazuje zanimanje za prikaz samo onih aplikacija koje su preporučili urednici Google Playa.  

Kada se korisnik koristi funkcijom pretraživanja, moramo utvrditi namjeru koja je temelj njegovog upita. To činimo tako da dešifriramo riječi koje je korisnik upisao i pokušamo utvrditi traži li korisnik određenu aplikaciju (ako tekst koji je korisnik upisao prepoznamo kao naziv aplikacije) ili kategoriju aplikacija (na primjer, igre utrkivanja). To može uključivati identificiranje drugih riječi, poput sinonima, kako bismo razmotrili odgovarajući skup rezultata.  Kada utvrdimo namjeru, metapodaci (primjerice, naslov, opis, kategorija…) i drugi signali koriste se za određivanje aplikacija koje najbolje odgovaraju upitu korisnika. Kada je namjera uska (kao što je pretraživanje točno određenog naslova), trudimo se da rezultat koji šaljemo korisniku bude upravo taj naslov. Međutim, što je namjera šira (na primjer, traženje pojma "uređivanja fotografija"), to sve veći broj aplikacija može biti relevantan. Google Play može uzeti u obzir druge signale za koje vjerujemo da će pomoći korisnicima pronaći aplikacije koje će im pružiti bolji doživljaj, kao što su drugi čimbenici opisani u nastavku (na primjer, kvaliteta aplikacije) ili način na koji korisnici reagiraju na rezultate za određeni upit.  Možemo uključiti i sadržaj Play filmova i Play knjiga ako smatramo da korisnici traže takav sadržaj dok upotrebljavaju značajku pretraživanja.

Moramo se prilagoditi milijardama korisnika iz više od 190 zemalja i iz svih dobnih skupina. Zbog toga na Google Playu također razmatramo može li aplikacija biti relevantna i prikladna za široku publiku. Ako je aplikacija uža u pogledu relevantnosti ili publike, aplikaciju možemo istaknuti samo ako s velikom pouzdanošću (npr., putem upita za pretraživanje ili stanja pregledavanja) možemo utvrditi da korisnik traži baš te vrste aplikacija koje su uže u pogledu relevantnosti ili publike.  Korisnicima možemo prikazivati i prilagođene preporuke. Na primjer, podatke koje smo prikupili (kao što su aplikacije koje je korisnik prethodno instalirao) možemo upotrijebiti za generiranje preporuka za aplikacije u skupini "Za vas". Googleova pravila o privatnosti pružaju više informacija o tome kako Google prilagođava svoje usluge i kontrole privatnosti korisnika.

B) Kvaliteta doživljaja aplikacije

Korisnici Androida očekuju visokokvalitetne aplikacije, tj. aplikacije koje pružaju sveukupno dobar korisnički doživljaj, kao i vrijednost korisnicima koja premašuje osnovne mogućnosti uređaja.  I mi cijenimo visokokvalitetne aplikacije jer smatramo da će korisnici u većoj mjeri imati povjerenja u kvalitetu aplikacija na Google Playu kada imaju pozitivna iskustva s aplikacijama koje instaliraju, a to ide u korist cijelog ekosustava.

Kombiniramo ručne signale i algoritamske metode kako bismo bili sigurni da su aplikacije koje preporučujemo korisnicima visoke kvalitete.  "Kvaliteta aplikacije" nije samo funkcija doživljaja unutar same aplikacije, već ju čine i ključni elementi doživljaja prije instaliranja, kao što su ikona, naslov, snimke zaslona, videozapisi, opis i veze aplikacije. Navedeno bi trebalo biti od koristi u korisnikovom doživljaju donošenja odluka te na dobar način predstaviti aplikaciju i njene karakteristike. Doživljaj korisničke podrške koji razvojni programer pruža također može biti relevantan.  Ostali čimbenici koji mogu ukazati na to da je aplikacija visoke kvalitete uključuju: 

  • pružanje standardnog vizualnog dizajna i standardnih obrazaca interakcije korisnika kako bi se postigao dosljedan i intuitivan korisnički doživljaj; 
  • dobar doživljaj oglasa unutar aplikacije, ako aplikacija podržava oglase;
  • pružanje očekivanog funkcioniranja, sadržaja i značajki; i
  • pružanje kompatibilnosti, izvedbe, stabilnosti i responzivnost koje korisnici očekuju. 

Utvrđivanje je li neka aplikacija visoke ili niske kvalitete važno je kako bi se osiguralo da se aplikacije koje korisnicima nude nisku vrijednost ili čija izvedba nije u skladu s očekivanjima korisnika ne pojavljuju na mjestima na kojima korisnici žele otkriti preporuke za nove aplikacije ili da ne rangiraju visoko u rezultatima pretraživanja. Budući da će kvaliteta aplikacije pomoći u određivanju kako će aplikacije biti organizirane na Google Playu, trudimo se razvojnim programerima pružiti smjernice i alate koji će im pomoći u poboljšanju kvalitete aplikacije. Pružamo smjernice za testiranje kako bismo im pomogli da ocijene osnovne aspekte kvalitete u svojoj aplikaciji, dodatne smjernice kojima mogu pružiti odličan korisnički doživljaj i ostvariti dodatnu izloženost za aplikacije za Wear OS, televizore i automobile, kao i kontrolni popis za razvojne programere koji upotrebljavaju Google Play usluge za igre.  Razvojnim programerima omogućujemo ponavljanje ideja i poboljšanje kvalitete svojih aplikacija prije pokretanja prikupljanjem povratnih informacija od testera koji testiraju interne, zatvorene i otvorene verzije. Razvojnim programerima pružamo i savjete za poboljšanje kvalitete aplikacija i resurse u Akademiji za programere aplikacija. Na Google Play konzoli razvojni programeri mogu upotrebljavati alate kao što su statistički podaci o aplikaciji, Android vitals za analizu tehničke izvedbe te analize ocjena i recenzija. Play konzola razvojnim programerima omogućuje usporedbu izvedbe svojih aplikacija sa skupovima aplikacija iste kategorije kako bi stekli bolji uvid u područja u kojima mogu poboljšati izvedbu svoje aplikacije. Razvojni programeri također imaju pristup povratnim informacijama korisnika u obliku javnih ocjena i recenzija koje su od pomoći u utvrđivanju zabrinutosti korisnika po pitanju kvalitete ili podrške.

C) Urednička vrijednost

Korisnici se oslanjaju i na stav Google Playa o tome koji je sadržaj vrijedan pažnje i zanimljiv, a mi navodimo probrane preporuke tima za Google Play kako bi ga lakše pronašli.  

Ovo uključuje ručni odabir sadržaja koji će biti istaknut i promoviran te prilagođene ručne položaje koje izrađuje tima urednika i prodavača Google Playa. Ti položaji mogu biti trajni (na primjer, članci, oznake ili opisi) ili mogu biti ograničenog trajanja (na primjer, sezonski trenuci) te se mogu prikazati pomoću različitih vizualnih izgleda.

Pri odabiru sadržaja, urednički i prodajni timovi usredotočeni su na kvalitetu doživljaja aplikacije (vidjeti gore), kao i na kriterije kao što su originalnost, dizajn, korisnost sadržaja i privlačnost.  Oznaku "Urednikov izbor" upotrebljavamo za isticanje onoga što smatramo najboljim aplikacijama za određenu temu. Možemo navesti i dodatne pisane opise o onome za što smatramo da sadržaj čini zanimljivim (npr. točke "zašto nam se ovo sviđa").

Možemo i provesti prodajne kampanje.  Prilikom izrade kampanje, tim u obzir može uzeti pravovremenost i lokalnu relevantnost, a te kampanje mogu uključivati promocije (npr. rasprodaja na Crni petak), lokalne događaje (npr. Noć vještica) ili trenutke sadržaja (npr. novo izdanje ili značajno ažuriranje).  Za neke kampanje tim može razmotriti i mogućnost unovčavanja prilikom biranja sadržaja.

D) Oglasi

Razvojni programeri mogu platiti prikazivanje u jasno označenim odjeljcima Google Playa putem oglašavanja. Oglasi su uvijek označeni oznakom, npr. "oglasi" ili "sponzorirano". Saznajte više o tome kako izraditi kampanju u Google Adsu za svoju aplikaciju.

E) Korisnički doživljaj na Google Playu

Korisnicima želimo osigurati pozitivan doživljaj prilikom kretanja Google Playom, kao i osigurati da mogu otkriti aplikacije koje žele, kao i nove i neotkrivene naslove te korisne informacije o tim aplikacijama.  Stoga pri dizajniranju svih aspekata Google Playa u obzir uzimamo korisnički doživljaj, primjerice, kako grupiramo aplikacije, gdje prikazujemo oglase u rezultatima i koliko oglasa prikazujemo, te koje formate upotrebljavamo za predstavljanje aplikacija korisnicima. Što je korisnički doživljaj na Google Playu korisniji i zanimljiviji, to će se korisnici češće vraćati kako bi otkrili i instalirali nove aplikacije.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
92637
false