Откриване и класиране на приложения

Целта ни е да помогнем на потребителите лесно да откриват приложения и игри, които ще им харесат, сред милионите заглавия в Google Play.

Google Play дава възможност на потребителите да научат повече за приложенията и да ги инсталират по различни начини и на много типове устройства, включително телефони, таблети и телевизори. Например потребителите могат да разглеждат началната страница и страниците, към които тя води, да използват функцията за търсене на приложения, да намират информация на страниците с подробности за приложенията и да преглеждат избраното от редакторите.

Искаме потребителите да виждат подходящо за тях съдържание и да са доволни от приложенията, които изтеглят. По принцип предпочитаме приложения, които са с високо качество и са подходящи за широката аудитория. Най-доброто, което програмистът може да направи, за да увеличи откриваемостта, е да създаде приложение, което хората харесват и препоръчват на другите.

Постоянно тестваме и оптимизираме възможностите за откриване в Google Play, като добавяме нови страници за целта, експериментираме с различни визуални формати и оформления и подобряваме алгоритмите си за класиране.

Запознаване с приложенията

Google Play трябва да разбира съдържанието и функционалността на приложенията, за да помага на потребителите да открият правилното приложение в точния момент.

Когато програмист изпрати приложение до Google Play, той предоставя информация за него и характеристиките му (например заглавие, описание, категория и графични активи) и подробности за съдържанието и функционалността му. Освен това Google идентифицира допълнителни характеристики на приложението (например че е игра за „мултиплейър“) и анализира потребителските отзиви (например чрез оценките, отзивите и ангажираността). Тази информация определя подхода ни за класиране и ни помага да организираме приложенията и да ги представяме на потребителите, независимо дали търсят нещо ново, или конкретно заглавие.

Организиране и класиране на приложенията

Потребителите имат много възможности за откриване на приложения в Google Play. Целта ни при организирането на приложения в услугата е да определим кои от тях и колко на брой да се показват и как да се извеждат по удобен за потребителите начин. Организирането на приложенията зависи от много фактори, включително:

  • Уместност за потребителите: За да изведем най-подходящите приложения за даден потребител, вземаме предвид къде сърфира той или коя заявка използва при търсене. 
  • Качество на практическата работа с приложенията: Приложенията с висока техническа ефективност и добра практическа работа на потребителите обикновено са предпочитани пред тези с по-ниско качество.
  • Стойност според редакторите: Google Play предоставя подбрани препоръки, за да помага на потребителите да намират значимо и интересно съдържание.
  • Реклами: Някои програмисти избират да рекламират в Google Play, подобно на други наши продукти. Тези реклами са добре означени и се показват до друго съдържание.
  • Практическа работа на потребителите: Google Play се стреми да осигури положителна практическа работа на потребителите при навигирането в широката гама от налични приложения.

Тези основни влияещи на класирането фактори имат различна тежест в зависимост от това къде в Google Play търси потребителят, какво устройство използва и какви са личните му предпочитания. Например популярността е основен фактор при избирането на приложенията, които да се показват във водещите класации, а уместността спрямо заявката на потребителя определя в голяма степен какво да се извежда в резултатите от търсенето. Освен това някои приложения са оптимизирани за различни устройства и може например да бъдат класирани по-високо при търсене на телевизори, отколкото на мобилни устройства, или да се предлагат само на определени устройства (например за автомобили).

Подробна информация за основните фактори, влияещи на класирането:

A. Уместност за потребителите

Искаме да показваме на хората съдържание, което е подходящо за тях. Първоначално целта е да определим коя платформа на Google Play използва потребителят и да се погрижим приложенията да са подходящи и налични. Например някои заглавия се предлагат само в определени държави или са съвместими с конкретни устройства (включително определени типоразмери), като например Android TV.

За да покажем подходящо съдържание на потребителите, трябва също да установим какво търсят. Може да определим намерението им въз основа на неявни или подразбиращи се сигнали. Ако например потребител посети конкретно място, като раздела „Деца“ (научете повече за програмата ни „Одобрено от учители“), той изразява интерес да види само приложения за деца, а отваряйки раздела „Избор на редакторите“, показва, че се интересува само от приложения, препоръчани от редакторите на Google Play.  

Когато потребителят използва функцията за търсене, трябва да установим какво цели със заявката си. Правим това, като дешифрираме въведените думи и се опитваме да определим дали потребителят търси конкретно приложение (като въвежда заявка, в която разпознаваме име на приложение), или цяла категория (например състезателни игри). В процеса е възможно да идентифицираме други думи, като например синоними, с чиято помощ да определим подходящия набор от резултати. След като установим намерението, използваме метаданни (например заглавие, описание, категория) и други сигнали, за да определим кои приложения са най-подходящи за заявката на потребителя. Когато обхватът на намерението е тесен (като например търсене на конкретно заглавие), се опитваме да изведем съответното заглавие. С разширяването на обхвата обаче (например търсене на „редактиране на снимки“) много приложения може да са подходящи. Google Play може да вземе предвид други сигнали, които смятаме, че ще помогнат на потребителите да намерят приложения, които ще харесат повече – например другите фактори, описани по-долу (включително качество на приложението), или начина, по който потребителите реагират на резултатите за дадена заявка. Възможно е също да включим съдържание от Play Филми и Play Книги, ако сметнем, че потребителите търсят такова чрез съответната функция.

Осигуряваме услуги на милиарди потребители от над 190 държави и различни възрастови групи. Поради тази причина вземаме предвид също дали дадено приложение в Google Play може да е уместно и подходящо за широка аудитория. Ако то е с по-тесен обхват по отношение на уместността или аудиторията, може да го покажем само ако е възможно с голяма увереност (например чрез заявката за търсене или състоянието на сърфиране) да установим, че потребителят търси точно такива приложения. Възможно е също да показваме персонализирани препоръки на потребителите. Например може да използваме събрана от нас информация (включително за приложенията, които потребител е инсталирал по-рано), за да генерираме препоръки за приложения в група „За вас“. Декларацията за поверителност на Google предоставя повече информация за потребителските контроли за поверителност и за това как персонализираме услугите си.

Б. Качество на практическата работа с приложенията

Потребителите на Android очакват да намерят висококачествени приложения, т.е. такива, които им осигуряват добра практическа работа като цяло и имат полезни функции, различни от основните възможности на устройството. Ние също ценим висококачествените приложения, тъй като смятаме, че когато потребителите останат с добри впечатления от заглавията, които инсталират, е по-вероятно да се доверят на качеството на приложенията в Google Play, което е от полза за цялата екосистема.

Комбинираме ръчни сигнали и алгоритмични методи, за да гарантираме, че приложенията, които препоръчваме на потребителите, са с високо качество. „Качеството на приложението“ не се определя само от практическата работа в самия продукт, но и от ключови елементи преди инсталирането, като иконата, заглавието, екранните снимки, видеоклиповете, описанието и връзките на приложението. Те трябва да помогнат на потребителите при вземането на решения и да представят добре приложението и характеристиките му. Поддръжката, която програмистът осигурява на клиентите, също може да е от значение. Ето някои други фактори, които могат да послужат като индикатори за високо качество:

  • дали приложението осигурява стандартен визуален дизайн и модели на взаимодействие с потребителите за последователна и интуитивна практическа работа;
  • ако приложението се поддържа чрез реклами, дали практическата работа с тях е добра.
  • дали приложението осигурява очакваните функционално поведение, съдържание и функции;
  • дали съвместимостта, ефективността, стабилността и бързината на реакциите на приложението отговарят на очакванията на потребителите.

Определянето дали дадено приложение е с високо, или с ниско качество, е важно, за да се гарантира, че приложения, които не са полезни за потребителите или не работят според очакванията им, не се показват в платформите, които потребителите използват за откриване на нови препоръчани приложения, нито се класират на първите места в резултатите от търсенето. Тъй като качеството на приложенията ни помага да ги организираме в Google Play, работим усърдно, за да предоставим на програмистите указания и инструменти за подобряването му. Осигуряваме на програмистите указания за тестване, за да им помогнем да оценят основните аспекти на качеството на приложението си, допълнителни указания, с чиято помощ да осигуряват отлична практическа работа на потребителите и да повишат откриваемостта на приложенията за Wear OS, Android TV и Android Auto, и контролен списък за програмисти, които използват услугите за игри на Google Play. Даваме възможност на програмистите да експериментират с идеи и да подобрят качеството на приложенията си, преди да ги публикуват, като събират отзиви от изпитатели в канали за вътрешно, затворено и отворено тестване. Също така предоставяме на програмистите съвети за подобряване на качеството на приложенията и ресурси в Академията за създатели на приложения. В Google Play Console програмистите могат да използват инструменти като статистически данни за приложенията, показатели за Android за анализ на техническата ефективност и анализ на оценките и отзивите. Play Console дава възможност на програмистите да сравняват ефективността на приложението си с набори от подобни приложения, за да разберат по-добре какво могат да подобрят. Те имат достъп и до обратна връзка от потребителите под формата на обществени оценки и отзиви, които са полезни за идентифициране на притесненията на потребителите във връзка с качеството или поддръжката.

В. Стойност според редакторите

Потребителите също така разчитат на гледната точка на Google Play за това кое съдържание е значимо и интересно. Предоставяме подбрани препоръки от екипа на услугата, за да им помагаме да намират такова съдържание.

Това включва ръчен подбор на съдържание за представяне и популяризиране и ръчно създаване на персонализирани разположения от екип от редактори и маркетингови специалисти в Google Play. Тези разположения могат да бъдат постоянни (например статии, етикети или описания) или с ограничена продължителност (например сезонни) и да бъдат представени с помощта на разнообразни визуални оформления.

При избирането на съдържание редакционните и маркетинговите екипи се съсредоточават върху качеството на практическата работа с приложението (вижте по-горе), както и върху критерии като оригиналността, дизайна, полезността на съдържанието и привлекателността. Използваме етикета „Избор на редакторите“, за да откроим най-добрите според нас приложения за дадена тема. Може също да предоставим допълнителни писмени описания за това, което смятаме, че прави съдържанието интересно (напр. подточките в секцията „Защо харесваме това“).

Възможно е също да провеждаме кампании за популяризиране. При създаването на такива кампании екипът може да вземе предвид актуалността и уместността на местно ниво, като те може да включват промоции (напр. разпродажба за Черния петък), местни събития (напр. Хелоуин) или важни моменти за съдържанието (напр. нова версия или голяма актуализация). При избиране на съдържание за някои кампании екипът може също да вземе предвид потенциала за осигуряване на приходи.

Г. Реклами

Програмистите могат да платят, за да се показват в ясно обозначени секции на Google Play чрез рекламиране. Рекламите винаги са означени с етикет като „реклами“ или „спонсорирано“. Научете повече за това как да създадете кампания в Google Ads за приложението си.

Д. Практическа работа на потребителите в Google Play

Искаме потребителите да остават с добри впечатления от използването на Google Play и да намират желаните приложения, както и нови и неоткрити заглавия и полезна информация за тях. Затова вземаме предвид практическата работа на потребителите при проектирането на всички аспекти на Google Play – например начина, по който групираме приложенията, къде и колко реклами да показваме в резултатите, както и форматите, чрез които представяме приложения на потребителите. Колкото по-полезна и ангажираща е практическата работа в Google Play, толкова по-често потребителите ще се връщат, за да откриват и инсталират нови приложения.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false