Visų failų prieigos leidimo (MANAGE_EXTERNAL_STORAGE) naudojimas

Dėl veiksnių, susijusių su COVID-19, programų, kurios taikomos pagal 11 versijos „Android“ (30 lygio API) ir prašo visų failų prieigos leidimo, nebus galima įkelti į sistemą „Google Play“ iki 2021 m. pradžios. Tai apima naujas programas ir esamų programų naujinius. Šis laikinas įkėlimo apribojimas skirtas tik toms programoms, kurios taikomos pagal 11 versijos „Android“ (30 lygio API) ir prašo visų failų prieigos leidimo.

Jei manote, kad jūsų programai reikalingas visų failų prieigos leidimas, rekomenduojama šiuo metu neatnaujinti tikslinio SDK lygio į 11 versijos „Android“ (30 lygio API). Jei programa taikoma pagal 10 versijos „Android“, galite naudoti žymą requestLegacyExternalStorage.

„Google Play“ riboja labai rizikingų ar svarbių leidimų naudojimą, įskaitant specialią programų prieigą, vadinamą visų failų prieiga

Jei programai nereikalingas visų failų prieigos leidimas, turite ją pašalinti iš programos aprašo, kad galėtumėte sėkmingai paskelbti programą. Toliau pateikiama išsamios informacijos apie politikos nuostatas atitinkančius alternatyvius diegimus.

Jei programa atitinka priimtino naudojimo politikos reikalavimus arba jai gali būti taikoma išimtis, turėsite pranešti apie šį ir kitus didelės rizikos leidimus naudodami pareiškimo formą sistemoje „Play Console“.

Jei programos neatitiks politikos reikalavimų arba jei nepateiksite pareiškimo formos, tokios programos gali būti pašalintos iš „Google Play“.

Kada turėtumėte prašyti visų failų prieigos leidimo?

Visų failų prieigos leidimą turėtumėte pasiekti tik tada, kai programa negali efektyviai naudoti privatumą geriau užtikrinančių geriausios praktikos metodų, pvz., Saugyklos pasiekiamumo sistemos arba „MediaStore“ API

Be to, leidimas programoje turi būti naudojamas laikantis leidžiamo naudojimo sąlygų ir turi būti tiesiogiai susietas su pagrindinėmis programos funkcijomis. Pagrindinė funkcija apibrėžiama kaip pagrindinė programos paskirtis. Be šių pagrindinių funkcijų programa yra sugadinta arba pateikiama kaip nenaudojama. Pagrindinė funkcija ir visos ją sudarančios pagrindinės funkcijos turi būti aiškiai dokumentuojamos ir akcentuojamos programos apraše. 

Sutraukti viską Išskleisti viską

Leidžiamas visų failų prieigos leidimo naudojimas

Programų, prašančių prieigos prie visų failų prieigos leidimo, numatytas ir leidžiamas naudojimas apima: failų tvarkykles, atsarginių kopijų kūrimo ir atkūrimo programas, antivirusines programas ir dokumentų tvarkymo programas.

Programų, kurioms suteikta prieiga prie šio leidimo, negalima naudoti nenurodytais ar netinkamais tikslais.

Naudojimas

Tinkamas leidimas*

Failų tvarkymas

(Pagrindinis programos tikslas – pasiekti, redaguoti ir tvarkyti failus, esančius ne konkrečios programos saugyklos vietoje)

MANAGE_EXTERNAL_STORAGE

Atsarginės kopijos kūrimo ir atkūrimo programos

(Programai turi reikėti automatiškai pasiekti kelis katalogus ne konkrečios programos saugyklos vietoje, kad būtų galima kurti atsarginę kopiją ir atkurti)

MANAGE_EXTERNAL_STORAGE

Antivirusinės programos

(Pagrindinis programos tikslas – nuskaityti įrenginį ir teikti antivirusines saugos funkcijas įrenginio naudotojui)

MANAGE_EXTERNAL_STORAGE

Dokumentų tvarkymo programos

(Programos, kurios turi surasti, pasiekti ir redaguoti suderinamų tipų failus ne konkrečios programos ar bendrinamoje saugykloje)

Programos „Console“ pareiškime turi būti nurodyta, kodėl konkrečios programos failų prieigos ar Saugyklos pasiekiamumo sistemos dokumentuose apibrėžtų priemonių nepakanka tikslui pasiekti.

MANAGE_EXTERNAL_STORAGE


* Turi peržiūrėti ir patvirtinti „Google Play“.

Išimtys

„Google Play“ gali suteikti laikiną išimtį programoms, kurios neatitinka anksčiau nurodyto leidžiamo naudojimo, kai:

  1. naudojant leidimą įgalinamos pagrindinės programos funkcijos ir
  2. šiuo metu nėra alternatyvaus pagrindinių funkcijų teikimo metodo arba 

naudojant privatumą užtikrinančius alternatyvius metodus (pvz., „MediaStore“ API arba Saugyklos pasiekiamumo sistemą) daromas žalingas poveikis svarbiausioms programos funkcijoms, susietoms su pagrindinėmis funkcijomis;

  1. poveikis naudotojų privatumui sumažinamas taikant saugos ir privatumo geriausios praktikos metodus.

Kūrėjas „Console“ pareiškime turi nurodyti, kodėl Saugyklos pasiekiamumo sistemos arba „MediaStore“ API nepakanka programos tikslui.

Pastaba: operatoriaus ir OĮG paslaugų programos gali prašyti pasiekti leidimus, esant anksčiau nurodytiems naudojimo atvejams bei norint teikti kritinės padėties paslaugas, kurioms reikalinga prieiga.

Politikos išimtis

Jei turite senų APK su SMS ir (ar) skambučių žurnalo leidimais ir nebegalite keisti šių APK kodų, galite pateikti politikos išimties paraišką.

Kad būtų galima taikyti šią išimtį, turite atitikti VISUS toliau nurodytus reikalavimus.

  • Turite nurodyti konkrečius APK, kuriems turėtų būti taikoma išimtis.

  • Išimtis gali būti taikoma tik tiems APK, kurie buvo paskelbti iki 2019 m. sausio 1 d.

  • Turite turėti alternatyvių APK, pateikiamų naudotojams 10 ar naujesnės versijos sistemoje „Android“ (29 lygio API), ir jie turi atitikti visų failų prieigos (MANAGE_EXTERNAL_STORAGE) leidimų politikos reikalavimus.

  • APK, kuriems prašote pritaikyti išimtį, turi sudaryti labai mažą visos jūsų diegimo bazės procentinę dalį (ne daugiau nei nedidelis vienaženklis skaičius procentais).

  • APK, dėl kurių pateikiama išimties užklausa, neturi pateikti saugos ar privatumo pažeidimo naudotojams ir negali pateikti failų duomenų trečiosioms šalims.

„Google Play“ peržiūrės užklausą ir pritaikys išimtį atsižvelgdama į konkrečius atvejus. Arba galite atšaukti politiką pažeidžiančių APK paskelbimą, kad atitiktumėte visų failų prieigos leidimų politiką. Be to, atminkite, kad programoms, kurioms gali būti taikoma ši politikos išimtis, vis tiek taikomos ir gali turėti įtakos visos politikos nuostatos, pvz., „Google Play“ tikslinio API lygio reikalavimai.

Netinkama paskirtis

Tam tikrais atvejais programos gali norėti pasiekti neskelbtinus naudotojo duomenis tam tikrais tikslais, kai yra saugesnė alternatyva arba rizikuojant atskleisti duomenis negarantuojama prieiga. 

Toliau pateikiamas dažnai pasitaikančių naudojimo atvejų, kuriais neleidžiama pateikti leidimo MANAGE_EXTERNAL_STORAGE užklausos, sąrašas. 

Pastaba: šis sąrašas nėra baigtinis. Jei reikia išsamių gairių, žr. visų failų prieigos dokumentaciją ir ribotos saugyklos geriausios praktikos pavyzdžius kūrėjams.

Alternatyvūs dažnai pasitaikančių naudojimo atvejų pasirinkimai

Naudojimas

Alternatyvūs pasirinkimai

Prieiga prie medijos failų

Naudojant „MediaStore“ API programos gali teikti ir pasiekti mediją, pasiekiamą išorinėje saugykloje, neturint visų failų prieigos leidimo.

Naudotojas pasirenka norimus importuoti / perduoti / apdoroti failus

Yra daugiau privatumą užtikrinančių parinkčių, skirtų pasiekti failus bendrinamoje saugykloje, įskaitant Saugyklos pasiekiamumo sistemos ir sistemos failų rinkiklio naudojimą.

Svarbu: jei pakeisite šių apribotų leidimų naudojimo programoje paskirtį, turėsite dar kartą pateikti formą su atnaujinta ir tikslia informacija. Apgaule ir nenurodytais tikslais naudojant šiuos leidimus gali būti sustabdyta programa ir (arba) nutraukta kūrėjo paskyra.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta