Tin tức

Ứng dụng Tin tức là một ứng dụng:

 • Tự khai báo là ứng dụng "Tin tức" trong Google Play Console, hoặc
 • Tự liệt kê trong danh mục “Tin tức và tạp chí” trên Cửa hàng Google Play và tự mô tả là “tin tức” trong tiêu đề, biểu tượng, tên nhà phát triển hoặc phần mô tả của ứng dụng.

Sau đây là ví dụ về các ứng dụng thuộc danh mục “Tin tức và tạp chí” đủ điều kiện là ứng dụng Tin tức:

 • Ứng dụng tự mô tả là “tin tức” trong phần mô tả của ứng dụng, bao gồm nhưng không chỉ gồm:
  • Tin tức mới nhất
  • Báo
  • Tin nổi bật
  • Tin tức địa phương
  • Tin tức hằng ngày
 • Ứng dụng có từ “Tin tức” trong tiêu đề, biểu tượng hoặc tên nhà phát triển của ứng dụng.

Tuy nhiên, nếu ứng dụng chủ yếu chứa nội dung do người dùng tạo (ví dụ: ứng dụng mạng xã hội), thì ứng dụng đó không được phép tự khai báo là ứng dụng Tin tức và sẽ không được coi là ứng dụng Tin tức.

Các ứng dụng Tin tức yêu cầu người dùng mua gói thành viên phải cung cấp cho người dùng bản xem trước nội dung trong ứng dụng trước khi họ mua. 

Ứng dụng Tin tức phải:

 • Cung cấp thông tin về quyền sở hữu liên quan đến ứng dụng và nguồn tin bài, bao gồm nhưng không chỉ gồm nhà xuất bản ban đầu hoặc tác giả của mỗi bài viết. Trong những trường hợp mà thường không cần phải liệt kê từng tác giả của bài viết, ứng dụng tin tức phải là nhà xuất bản ban đầu của bài viết. Xin lưu ý rằng đường liên kết đến tài khoản mạng xã hội không được coi là hình thức đầy đủ để cung cấp thông tin về tác giả hoặc nhà xuất bản. 
 • Dành riêng một trang web hoặc trang trong ứng dụng để cung cấp thông tin liên hệ hợp lệ của nhà xuất bản tin tức, trong đó có một số điện thoại hoặc địa chỉ email liên hệ. Trang đó phải được gắn nhãn rõ ràng là chứa thông tin liên hệ, đồng thời phải dễ tìm (ví dụ: có đường liên kết ở cuối trang chủ hoặc thanh điều hướng của trang web). Xin lưu ý rằng đường liên kết đến tài khoản mạng xã hội không được coi là hình thức đầy đủ để cung cấp thông tin liên hệ của nhà xuất bản.

Ứng dụng Tin tức không được:

 • Mắc lỗi chính tả và/hoặc lỗi ngữ pháp nghiêm trọng,
 • Chỉ chứa nội dung không mang tính thời sự (ví dụ: nội dung cách đây hơn ba tháng), hoặc
 • Có mục đích chính là tiếp thị liên kết hoặc tạo doanh thu quảng cáo.  

Xin lưu ý rằng ứng dụng Tin tức có thể sử dụng quảng cáo và các hình thức tiếp thị khác để kiếm tiền, miễn là mục đích chính của ứng dụng đó không phải là bán sản phẩm và dịch vụ hay tạo doanh thu từ quảng cáo.

Các ứng dụng tin tức tổng hợp nội dung từ nhiều nguồn xuất bản phải cung cấp thông tin minh bạch về nguồn xuất bản của nội dung trong ứng dụng và mỗi nguồn đó cũng phải đáp ứng các yêu cầu của chính sách đối với tin tức.

Vui lòng tham khảo bài viết này để nắm được cách phù hợp nhất để cung cấp các thông tin bắt buộc. 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính