Aktualizace zásad Google Play

Připravované změny zásad

 
Datum účinnosti Ohlášení změn Náhled zásad

18. prosince 2021

18. listopadu 2021 ODKAZ

Přehled změn

Aktualizace zásad

 • Platné od 18. prosince 2021:
  • Aktualizujeme zásady pro platby na Google Play v reakci na nové regulace v Jižní Koreji. Vývojáři mohou od uživatelů telefonů a tabletů v Jižní Koreji přijímat platby za nákupy v aplikaci pomocí alternativního fakturačního systému v aplikaci (nad rámec fakturačního systému Google Play).
 
Datum účinnosti Ohlášení změn Náhled zásad

Různé (viz níže)

27. října 2021 ODKAZ

Přehled změn

Aktualizace zásad

 • Platné od 1. prosince 2021:
  • Aktualizujeme zásady pro nevhodný obsah. Budou zakazovat aplikace publikované nebo související s nebezpečnými hnutími či organizacemi spojenými s násilnostmi proti civilistům.
  • Aktualizujeme proces vynucení. Bude možné omezit oblasti, ve kterých je aplikace na Google Play dostupná.
  • Aktualizujeme zásady pro sexuální obsah. Vysvětlujeme, že aplikaci můžeme zpřístupnit pouze v určitých oblastech, kde je sexuální obsah v aplikaci považován za vhodný.

Připravované nové zásady

 • Platné od 2. února 2022:
  • Do zásad pro nevyžádaný software v mobilních zařízeních přidáváme oddíl o nepřátelském stahování, který zakazuje „kód, který není nežádoucím softwarem, ale stahuje jiný nežádoucí software pro mobilní zařízení“.
  • Přidáváme zásadu pro smajlíky na Androidu, která od aplikací pro Android 12 a novější vyžaduje soulad se smajlíky schválenými pro nejnovější verzi formátu Unicode do 4 měsíců od zpřístupnění. Tato zásada nabídne vývojářům různé možnosti souladu.
 • Platné od 1. dubna 2022:
  • Do zásad pro rodiny přidáváme nové specifikace pro sociální aplikace pro děti a dětské aplikace se sociálními funkcemi. Tyto aplikace musí obsahovat připomenutí o bezpečné online interakci s ostatními uživateli, funkce vyžadující schválení rodiče před zapnutím chatu, který umožňuje sdílení osobních údajů, a musí umožňovat průběžnou správu sociálních funkcí. Navíc platí, že aplikace, jejichž hlavní náplní je chat s neznámými lidmi, nesmějí cílit na děti.

Nové příklady a upřesnění

K některým zásadám jsme přidali nové příklady a upřesnění. Upozorňujeme, že se nejedná o nové zásady a že v rámci těchto aktualizací neměníme postupy ani standardy uplatňování zásad.

 • Upřesňujeme zásady pro reklamy a zpeněžení u rodinného obsahu: VEŠKERÉ způsoby zpeněžení a reklamy v aplikacích cílících na děti musí tyto zásady dodržovat.
 • Upřesňujeme zásady pro předplatné, které přesněji definují zakázané aplikace, jež uživatele klamavým nebo manipulativním způsobem nutí k nákupu (včetně nákupů v aplikacích a předplatných).
 • Měníme nadpis sekce Zabezpečení údajů, upřesňujeme odkazy na uživatelská data a přidáváme odkaz na článek centra nápovědy s dalšími informacemi.

 

Aktuálně platné zásady

Datum účinnosti Ohlášení změn Přehled změn Zobrazení celých zásad

Různé

28. července 2021

ODKAZ ODKAZ

 


Archiv zásad 

5. května 2021

Datum účinnosti Ohlášení změn Zobrazení celých zásad

5. května 2021

31. března 2021

PDF

Přehled změn

Aktualizace stávajících zásad

 • Aktualizujeme zásady pro přístup ke všem souborům pro aplikace, které cílí na Android 11+ a potřebují přístup k externímu úložišti, aby uživatelé měli větší kontrolu nad přístupem k úložišti svého zařízení.
 • Přidáváme regionální aktualizace pro země s hazardními hrami se skutečnými penězi a dále upřesňujeme požadavky zásad na gamifikované věrnostní programy.
 • Aktualizujeme zásady pro sexuální obsah a vulgární výrazy a přidáváme do nich další příklady zakázaných aplikací.

Vedle toho jsme do některých dalších zásad přidali nová upřesnění a příklady. Upozorňujeme, že se v těchto případech nejedná o nové zásady a že v rámci těchto aktualizací neměníme postupy ani standardy uplatňování těchto zásad.

Nové zásady

 • Nové zásady pro viditelnost balíčku zavádí proces schvalování pro nové oprávnění QUERY_ALL_PACKAGES, které řídí přístup k inventáři aplikací nainstalovaných na zařízení. Vývojáři mají 60 dní na to, aby se těmto změnám přizpůsobili.

1. března 2021

Datum účinnosti Ohlášení změn Zobrazení celých zásad

1. března 2021

28. ledna 2020

PDF

Přehled změn

We’re updating our Real-Money Gambling, Games, and Contests policy so more developers around the world can build sustainable businesses, and in a way that helps keep consumers safe. Here's a summary of all the changes:

 • We’re expanding the number of countries in which developers can publish licensed real money gambling apps to include: Australia, Belgium, Canada, Colombia, Denmark, Finland, Germany, Japan, Mexico, New Zealand, Norway, Romania, Spain, Sweden, and the United States (in addition to the existing permitted countries: Brazil, Ireland, France, and the United Kingdom).
 • We’re introducing new requirements for gamified loyalty programs.
 • We’re also updating various portions of the policy with additional examples to provide further clarification.

20. ledna 2021

Datum účinnosti Ohlášení změn Zobrazení celých zásad

20. ledna 2021

28. září 2020

PDF

Přehled změn

Aktualizovali jsme zásady pro platby a upřesnili v nich, že nákupy v aplikacích musí probíhat prostřednictvím fakturačního systému Google Play. Toto upřesnění je důležité ke zvýšení ochrany uživatelů v aplikacích distribuovaných na platformě Play. Zásadám lze snáze porozumět.

Pokud některá vaše aplikace v současné době používá alternativní fakturační systém, bude třeba ho v souvislosti s touto aktualizací odstranit. Na provedení změn v těchto aplikacích máte čas do 30. září 2021. Nové aplikace odeslané po 20. lednu 2021 musí být v souladu se zásadami.Další informace o této aktualizaci naleznete v našem centru nápovědy.

16. prosince 2020

Datum účinnosti Ohlášení změn Zobrazení celých zásad

16. prosince 2020

11. listopadu 2020

PDF

Přehled změn

 • Přidáváme informace o přijatelném používání dat o SMS a seznamu hovorů pro podnikové aplikace pro řízení vztahů se zákazníky a výchozí obslužné nástroje.Pokud chcete své aplikace upravit v souladu s těmito přepracovanými pokyny, můžete začít ještě dnes. [Aktuální zásadyNadcházející zásady – platné od 16. prosince 2020]
 • Aktualizujeme sekci o pokrytí zásadami tak, aby byly jasnější aplikace, které mohou představovat vysoké riziko z hlediska zneužití. [Aktuální zásadyNadcházející zásady – platné od 16. prosince 2020]
 • Aktualizujeme naše zásady pro používání uživatelských údajů, aby zahrnovaly změny v distribuční smlouvě pro vývojáře Google Play. Upřesňujeme tak, že od července 2020 při přenášení osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru nebo Spojeného království do USA se využívají standardní smluvní doložky.[Aktuální zásadyNadcházející zásady – platné od 16. prosince 2020]
 
Také jsme do některých dalších zásad přidali nová upřesněnípříklady.


Připomínáme, že pokud aplikace zpracovává polohu na pozadí, můžete si na ni vyžádat zpětnou vazbu vyplněním formuláře deklarace oprávnění pro přístup k poloze v Play Console.

21. října 2020

Datum účinnosti Ohlášení změn Zobrazení celých zásad

21. října 2020

16. září 2020

PDF

Přehled změn

 • Datum účinnosti: 21. října 2020. Aktualizujeme zásady ohledně předstírání identity aby vysvětlovaly, že vývojáři a aplikace, které záměrně nepravdivě uvádějí nebo zatajují zdroj aplikace nebo obsahu, porušují zásady služby Google Play.  
 • Datum účinnosti: 21. října 2020. Aktualizujeme zásady ohledně aplikací obsahujících hazard, abychom mohli povolit oficiální aplikaci pro hazardní hry se skutečnými penězi publikovanou brazilskou vládou.

Navíc jsme opravili chybu v zásadách ohledně stalkerwaru. Do 1. října 2020 je třeba všechny aplikace aktualizovat, aby této opravě vyhovovaly.

1. října 2020

Datum účinnosti Ohlášení změn Zobrazení celých zásad

1. října 2020

16. září 2020

PDF

Přehled změn

 • Datum účinnosti: 21. října 2020. Aktualizujeme zásady ohledně předstírání identity aby vysvětlovaly, že vývojáři a aplikace, které záměrně nepravdivě uvádějí nebo zatajují zdroj aplikace nebo obsahu, porušují zásady služby Google Play.  
 • Datum účinnosti: 21. října 2020. Aktualizujeme zásady ohledně aplikací obsahujících hazard, abychom mohli povolit oficiální aplikaci pro hazardní hry se skutečnými penězi publikovanou brazilskou vládou.

Navíc jsme opravili chybu v zásadách ohledně stalkerwaru. Do 1. října 2020 je třeba všechny aplikace aktualizovat, aby této opravě vyhovovaly.

12. srpna 2020

Datum účinnosti Ohlášení změn Zobrazení celých zásad

12. srpna 2020

8. července 2020

PDF

Přehled změn

8. července 2020:

Zavedli jsme nové zásady a aktualizace zásad, které vyžadují vaši pozornost. Všechny nové i stávající aplikace získají dodatečnou lhůtu alespoň 30 dnů od vydání tohoto oznámení (pokud není uvedeno jinak), během které musí být zajištěn soulad se zásadami. Zde je souhrn všech změn:

 • Zavedli jsme nové požadavky na aplikace vyžadující obecný přístup k úložišti zařízení, které také popisují náš postup kontroly shody deklarovaného a skutečného přístupu u aplikací cílících na Android verze R.
 • Zavedli jsme zásady ohledně Zpráv, které zdůrazňují požadavky na zpravodajské aplikace publikované na Google Play. Podrobnější informace o těchto zásadách a budoucích požadavcích pro vývojáře naleznete v centru nápovědy
 • Aktualizovali jsme zásady v sekci Obsah vytvářený uživateli. Nyní aplikace musí hlásit ukotvení v RR na citlivých místech. 
 • V zásadách ohledně reklam a zpeněžování obsahu pro rodiny jsme objasnili zákaz spamových a manipulativních reklam a postupů zpeněžování. 

Také jsme aktualizovali několik zásad (včetně sekcí Nevhodný obsah, Hazardní hry, Nevyžádaný software pro mobilní zařízení a Inzertní podvody včetně podvodných zobrazení), které teď obsahují jasnější formulace a další příklady. Upozorňujeme, že se nejedná o nové zásady a že v rámci těchto aktualizací neměníme postupy ani standardy uplatňování zásad. Změny si můžete prohlédnout zde. Doporučujeme vám, abyste si aktualizované zásady pozorně přečetli pro případ, že by se týkaly i vašich aplikací.

 

Duben 2020

Datum účinnosti Ohlášení změn Zobrazení celých zásad

16. dubna 2020

16. dubna 2020

PDF

Přehled změn

Duben 2020:

Časový harmonogram vynucování zásadNa nové aplikace a aktualizace aplikací publikované po 16. dubnu 2020 se bude okamžitě vztahovat nejnovější verze programových zásad pro vývojáře. Nebude-li uvedeno jinak, pro aplikace dostupné na Google Play k 16. dubnu 2020 bude na splnění zásad poskytnuta doba 30 dní od tohoto data, než dojde k jejich odstranění.

Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

 • Aktualizovali jsme zásady v sekci Klamavé chování, abychom zdůraznili zákaz aplikací s klamavými funkcemi a povinnost poskytovat pravdivá sdělení a metadata.
 • Aktualizovali jsme zásady v sekci Škodlivé chování a zdůraznili jsme, že aplikace musí před zahájením stahování velkých zdrojových souborů upozornit uživatele.
 • Do zásad jsme přidali sekci Manipulace s médii. Pojednává o aplikacích, které šíří nebo vytvářejí upravená média.
 • Aktualizovali jsme zásady v sekci Malware. Další informace o vynucování těchto zásad a hlášení malwaru najdete na webu Google Play Protect.
 • Aktualizovali jsme zásady v sekci Předplatné, abychom zajistili transparentní komunikaci nabídek předplatného a odpovědnou implementaci monetizačních nástrojů a služeb.
  • Na nové aplikace a aktualizace aplikací publikované po zveřejnění tohoto oznámení se bude okamžitě vztahovat nejnovější verze programových zásad pro vývojáře. Aplikace aktuálně dostupné na Google Play dostanou na splnění zásad čas 60 dní.
 • Program certifikace reklamních sítí jsme přejmenovali na Reklamy v programu Pro celou rodinu.
 • Do zásad v sekci Rodiny jsme přidali povinnost informovat o shromažďování osobních a citlivých údajů od dětí.
 • Do zásad v sekci Rodiny jsme přidali podrobnější informace o používání rozhraní Bluetooth.
 • Do zásad ohledně reklam a zpeněžování obsahu pro rodiny jsme přidali zákaz spamových a manipulativních reklam a postupů zpeněžování.
 • Aktualizovali jsme zásady ohledně přístupu k informacím o poloze, abychom zvýšili transparentnost a omezili přístup k údajům o poloze (zejména na pozadí).
  • Vzhledem k tomu, že splnění zásad ohledně přístupu k informacím o poloze může vyžadovat provedení zásadních změn v aplikaci, dotčení vývojáři dostanou na provedení potřebných aktualizací delší čas.Časový harmonogram a další aktuální informace naleznete v centru nápovědy.

Listopad 2019

Datum účinnosti Ohlášení změn Zobrazení celých zásad

Listopad 2019

Listopad 2019

PDF

Přehled změn

Listopad 2019: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

 • Upřesnili jsme zásady v sekci Zavádějící tvrzení a zdůraznili jsme zákaz dezinformací a podvodů v souvislosti s aplikacemi určenými pro zdravotní, lékařské nebo vládní účely.
 • Aktualizovali jsme zásady v sekci Metadata s cílem zajistit, aby vývojáři vytvářeli lepší popisy a názvy, které správně reprezentují jejich aplikace.
 • Aktualizovali jsme zásady v sekci Certifikace reklamních sítí a upřesnili jsme požadavky na reklamní sady SDK.
 • Aktualizovali jsme zásady v sekci Zpeněžení a reklamy a přidali jsme sekci o virtuálních měnách v aplikacích.
 • Aktualizovali jsme zásady v sekci Spam a minimální funkčnost, abychom zvýšili standardy kvality aplikací na Google Play.

Srpen 2019

Datum účinnosti Ohlášení změn Zobrazení celých zásad

Srpen 2019

Srpen 2019

PDF

Přehled změn

Srpen 2019: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

 • Aktualizovali jsme zásady Zneužívání zařízení a sítí a přidali jsme do nich další příklad týkající se aplikací, které třetím stranám zprostředkovávají služby proxy.
 • Rozšířili jsme zásady v sekci Finanční služby, abychom uživatele ochránili před klamavými a extrémně nevýhodnými osobními půjčkami.
 • Do zásad v sekci Zavádějící tvrzení jsme přidali další příklad týkající se jasně klamavého obsahu, který by mohl ovlivnit veřejné volby.

Květen 2019

Datum účinnosti Ohlášení změn Zobrazení celých zásad

Květen 2019

Květen 2019

PDF

Přehled změn

Květen 2019: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

 • Zavedli jsme novou sekci zásad Rodiny a aktualizovali zásady programu Pro celou rodinu.
 • Zavedli jsme nové zásady Certifikace reklamní sítě pro aplikace, které zobrazují reklamy dětem.
 • Aktualizovali jsme zásady v sekci Nevhodný obsah. Upřesnili jsme existující zásady ohledně sexuálního obsahu a projevů nenávisti a zavedli jsme nové zásady týkající se marihuany, tabákových výrobků a alkoholu.
 • Do sekce Platby jsme přidali požadavek na zveřejňování pravděpodobnosti výhry u tzv. lootboxů.
 • Do sekce Hazardní hry jsme přidali další příklady.
 • Upravili jsme zásady v sekci Obsah vytvářený uživateli. Nově explicitně zakazují monetizační funkce, které uživatele motivují k nevhodnému chování.
 • Aktualizovali jsme zásady v sekci Minimální funkčnost, abychom zajistili, že aplikace na naší platformě budou stabilní, poutavé a rychlé a budou splňovat všechny požadavky na funkčnost.
 • Aktualizovali jsme zásady v sekci Duševní vlastnictví, aby z nich bylo jasně patrné, že je v aplikaci zakázán prodej a propagace prodeje padělaného zboží.

Leden 2019

Datum účinnosti Ohlášení změn Zobrazení celých zásad

Leden 2019

Leden 2019

PDF

Přehled změn

Leden 2019: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

Říjen 2018

Datum účinnosti Ohlášení změn Zobrazení celých zásad

Říjen 2018

Říjen 2018

PDF

Přehled změn

Říjen 2018: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

 • Upřesnili jsme zásady týkající se škodlivého chování, které nyní zakazují aplikace na sledování a komerční spyware.
 • Upřesnili jsme požadavky programu Pro celou rodinu a pokyny týkající se deklarace obsahu určeného primárně dětem, které nyní zakazují uvádět u aplikací nesprávný popis či nesprávnou cílovou věkovou skupinu.
 • Aktualizovali jsme zásady ohledně uživatelských údajůoprávnění, aby byly jasnější a přesnější. Nově také omezují využití oprávnění k SMS a seznamům hovorů.
 • Odstraňujeme také uživatelské údaje dostupné u poskytovatele kontaktů. Další informace zobrazíte kliknutím sem.
 • Aktualizovali jsme sekci Vynucení, která nyní vysvětluje rozsah pokrytí zásadami, včetně akcí, které můžeme u aplikací provést v případě porušení zásad.

Červenec 2018

Datum účinnosti Ohlášení změn Zobrazení celých zásad

Červenec 2018

Červenec 2018

PDF

Přehled změn

Červenec 2018: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

 • Upravili jsme zásady týkající se ohrožení dětí s cílem zdůraznit zákaz motivů jen pro dospělé v aplikacích, které jsou přitažlivé pro děti.
 • Zavedli jsme novou zásadu, která zakazuje prodej nebezpečných produktů, včetně střelných zbraní, výbušnin apod. Příslušným způsobem jsme také aktualizovali zásady týkající se násilí.
 • Do sekce Finanční instrumenty jsme přidali novou zásadu týkající se těžby kryptoměn.
 • Upřesnili jsme zásady týkající se spamu, které nyní na naší platformě explicitně zakazují opakující se obsah. Nepovolujeme ani aplikace určené primárně k zobrazování reklam.
 • Do sekce Ochrana soukromí, zabezpečení a klamání jsme přidali nové zásady týkající se předstírání identity.

Duben 2018

Datum účinnosti Ohlášení změn Zobrazení celých zásad

Duben 2018

Duben 2018

PDF

Přehled změn

Duben 2018: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

Listopad 2017

Datum účinnosti Ohlášení změn Zobrazení celých zásad

Listopad 2017

Listopad 2017

PDF

Přehled změn

Listopad 2017: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

Říjen 2017

Datum účinnosti Ohlášení změn Zobrazení celých zásad

Říjen 2017

Říjen 2017

PDF

Přehled změn

Říjen 2017: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

 • Jasněji jsme definovali geografická omezení svých zásad pro hazardní hry.
 • Upřesnili jsme, jakou základní funkčnost musejí aplikace na Google Play vykazovat.
 • Uvedli jsme konkrétní chování průvodcovských aplikací, které znemožní jejich publikování na Google Play.
 • Podnikli jsme další kroky k ochraně uživatelů tím, že jsme omezili, jak a kdy mohou vývojáři žádat o oprávnění.

Srpen 2017

Datum účinnosti Ohlášení změn Zobrazení celých zásad

Srpen 2017

Srpen 2017

PDF

Přehled změn

Srpen 2017: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

Červen 2017

Datum účinnosti Ohlášení změn Zobrazení celých zásad

Červen 2017

Červen 2017

PDF

Přehled změn

Červen 2017: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

 • Zavedli jsme nové pokyny týkající se ochrany dat vyžadované štítem EU-USA na ochranu soukromí.

Květen 2017

Datum účinnosti Ohlášení změn Zobrazení celých zásad

Květen 2017

Květen 2017

PDF

Přehled změn

Květen 2017: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

Duben 2017

Datum účinnosti Ohlášení změn Zobrazení celých zásad

Duben 2017

Duben 2017

PDF

Přehled změn

Duben 2017: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

 • Upřesnili jsme požadavky programu Pro celou rodinu a přidali jsme kritéria vhodnosti pro aplikace, které využívají rozšířenou nebo virtuální realitu.
 • Zavedli jsme zásadu ohledně deklarace obsahu určeného dětem, která vyžaduje, aby vývojáři v konzoli Play Console deklarovali, zda je jejich aplikace určena primárně dětem.

Říjen 2016

Datum účinnosti Ohlášení změn Zobrazení celých zásad

Říjen 2016

Říjen 2016

PDF

Přehled změn

Říjen 2016: Kvůli lepší srozumitelnosti jsme aktualizovali sekci příkladů v zásadách ohledně metadat.

Červenec 2016

Datum účinnosti Ohlášení změn Zobrazení celých zásad

Červenec 2016

Červenec 2016

PDF

Přehled změn

Červenec 2016: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

 • Do centra zásad byla přidána dlaždice zásad programu Google Play pro rodiny.
 • Upřesnili jsme zásady ochrany soukromí a zabezpečení, aby vývojáři mohli lépe určit, kdy je požadováno zveřejnění zásad ochrany soukromí a na jakém místě je třeba tyto informace poskytnout uživatelům.
 • Aktualizovali jsme zásady v sekci Zakázaný obsah, které nyní přesněji popisují náš postoj k sexuálně explicitním službám.
 • Do zásad pro reklamy jsme přidali požadavky, které vývojáři musejí splňovat, pokud na Google Play chtějí zobrazovat reklamy na hazardní hry.
 • Zavedli jsme zásady pro obsah vytvářený uživateli, které popisují minimální požadavky na zabezpečení.
 • Do zásad týkajících se klamavého chovánínásilí jsme přidali příklady, abychom podali lepší vysvětlení ohledně nedovoleného chování a obsahu.

Květen 2016

Datum účinnosti Ohlášení změn

Květen 2016

Květen 2016

Přehled změn

Srpen 2019: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

 • Aktualizovali jsme zásady Zneužívání zařízení a sítí a přidali jsme do nich další příklad týkající se aplikací, které třetím stranám zprostředkovávají služby proxy.
 • Rozšířili jsme zásady v sekci Finanční služby, abychom uživatele ochránili před klamavými a extrémně nevýhodnými osobními půjčkami.
 • Do zásad v sekci Zavádějící tvrzení jsme přidali další příklad týkající se jasně klamavého obsahu, který by mohl ovlivnit veřejné volby.

Březen 2016

Datum účinnosti Ohlášení změn Zobrazení celých zásad

Březen 2016

Březen 2016

PDF

Přehled změn

Březen 2016: Provedli jsme různé aktualizace, které jsou popsány níže:

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
92637
false