Ứng dụng Android tức thì

Với Ứng dụng Android tức thì, mục tiêu của chúng tôi là đem lại cho người dùng trải nghiệm suôn sẻ, thú vị, đồng thời tuân thủ những tiêu chuẩn cao nhất về quyền riêng tư và bảo mật. Chúng tôi xây dựng các chính sách nhằm hỗ trợ việc đạt được mục tiêu đó.

Ngoài các Chính sách chương trình dành cho nhà phát triển của Google Play, thì các nhà phát triển lựa chọn phân phối Ứng dụng Android tức thì thông qua Google Play cần phải tuân thủ những chính sách sau đây.

 

Nhận dạng

Đối với các ứng dụng tức thì có tính năng đăng nhập, nhà phát triển phải tích hợp Smart Lock cho Mật khẩu.

 

Hỗ trợ liên kết

Các nhà phát triển Ứng dụng Android tức thì phải hỗ trợ liên kết cho các ứng dụng khác một cách thích hợp. Nếu (các) ứng dụng tức thì hay ứng dụng cần cài đặt của nhà phát triển có chứa liên kết có khả năng dẫn đến một ứng dụng tức thì, thì nhà phát triển phải chuyển hướng người dùng đến ứng dụng tức thì đó thay vì chỉ chụp liên kết trong WebView.

 

Thông số kỹ thuật

Nhà phát triển phải tuân thủ những yêu cầu và thông số kỹ thuật của Ứng dụng Android tức thì do Google cung cấp và có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm, bao gồm cả những yêu cầu và thông số được nêu trong tài liệu công khai của chúng tôi.

 

Cung cấp dịch vụ cài đặt ứng dụng

Ứng dụng tức thì có thể cung cấp cho người dùng ứng dụng cần cài đặt. Tuy nhiên, đây không phải là mục đích chính của ứng dụng tức thì. Trong quá trình cung cấp dịch vụ cài đặt, nhà phát triển phải:

  • Sử dụng biểu tượng "cài đặt ứng dụng" Material Design và nhãn "cài đặt" cho nút cài đặt.
  • Không đặt quá 2-3 lời nhắc cài đặt ngầm trong ứng dụng tức thì.
  • Không sử dụng biểu ngữ hoặc kỹ thuật tương tự quảng cáo khác để hiển thị lời nhắc cài đặt tới người dùng.

Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết về ứng dụng tức thì và hướng dẫn về trải nghiệm người dùng trong phần Các phương pháp hay nhất về Trải nghiệm người dùng.

 

Thay đổi trạng thái của thiết bị

Ứng dụng tức thì không được thay đổi thiết bị của người dùng trong khoảng thời gian lâu hơn phiên ứng dụng tức thì. Ví dụ: ứng dụng tức thì không được thay đổi hình nền của người dùng hay tạo tiện ích trên màn hình chính.

 

Chế độ hiển thị của ứng dụng

Nhà phát triển phải đảm bảo người dùng nhìn thấy ứng dụng tức thì, sao cho người dùng luôn biết được rằng ứng dụng tức thì đang chạy trên thiết bị của mình.

 

Thông tin nhận dạng thiết bị

Ứng dụng tức thì bị cấm truy cập vào thông tin nhận dạng thiết bị (1) vẫn tồn tại sau khi ứng dụng tức thì ngừng chạy và (2) người dùng không thể cài đặt lại thông tin đó. Các ví dụ bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  • Số sê-ri bản dựng
  • Địa chỉ Mac của bất kỳ chip mạng nào
  • IMEI, IMSI

Ứng dụng tức thì có thể truy cập số điện thoại nếu được lấy qua quyền trong thời gian chạy. Nhà phát triển không được tìm cách xác định vân tay số của người dùng bằng cách sử dụng những thông tin nhận dạng này hoặc bất kỳ phương thức nào khác.

 

Lưu lượng truy cập mạng

Lưu lượng truy cập mạng bên trong ứng dụng tức thì phải được mã hóa bằng giao thức Bảo mật tầng truyền tải (TLS), chẳng hạn như HTTPS.

 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
18062119761514820857
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
92637