Okamžité aplikácie Android

V rámci okamžitých aplikácií Android je naším cieľom zaisťovať skvelé a bezproblémové dojmy používateľov a zároveň dodržiavať tie najvyššie štandardy ochrany súkromia a zabezpečenia. Naše pravidlá tento cieľ podporujú.

Vývojári, ktorí sa rozhodnú distribuovať okamžité aplikácie Android prostredníctvom služby Google Play, musia dodržiavať nasledujúce pravidlá aj všetky ďalšie programové pravidlá Google Play pre vývojárov.

 

Identita

Pre okamžité aplikácie, ktoré obsahujú prihlasovacie funkcie, musia vývojári integrovať Smart Lock na heslá.

 

Podpora odkazov

Vývojári okamžitých aplikácií Android musia podporovať odkazy na ďalšie aplikácie. Ak okamžité alebo nainštalované aplikácie vývojárov obsahujú odkazy, ktoré môžu odkazovať na okamžitú aplikáciu, vývojár musí používateľov do tejto okamžitej aplikácie odoslať a nesmie zobrazovať dané odkazy v komponente WebView.

 

Technické špecifikácie

Vývojári musia dodržiavať technické špecifikácie a požiadavky pre okamžité aplikácie Android poskytnuté Googlom, pretože sa v priebehu času môžu meniť, a to vrátane pravidiel uvedených vo verejnej dokumentácii.

 

Ponuka inštalácie aplikácie

Okamžitá aplikácia môže používateľovi ponúknuť aplikáciu, ktorú je možné nainštalovať, ale nesmie to byť jej hlavný účel. Pri ponúkaní inštalácie vývojári:

  • musia použiť ikonu „získať aplikáciu“ (vzhľad Material Design) a označiť inštalačné tlačidlo štítkom „inštalovať“,
  • nesmú mať vo svojej okamžitej aplikácii viac ako dve či tri implicitné výzvy na inštaláciu,
  • nesmú na prezentáciu výzvy na inštaláciu používateľom používať bannery ani iné reklamné techniky.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa okamžitých aplikácií a pokyny na zaistenie dojmu používateľov nájdete v sekcii Osvedčené postupy týkajúce sa dojmu používateľov.

 

Zmena stavu zariadenia

Okamžité aplikácie nesmú vykonávať zmeny v zariadení používateľa, ktoré pretrvávajú dlhšie ako relácia okamžitej aplikácie. Okamžité aplikácie napríklad nesmú zmeniť tapetu používateľa ani vytvoriť miniaplikáciu na ploche.

 

Viditeľnosť aplikácie

Vývojári musia zaistiť neustálu viditeľnosť okamžitých aplikácií, aby používatelia vždy vedeli, že je okamžitá aplikácia spustená v ich zariadení.

 

Identifikátory zariadenia

Okamžité aplikácie nesmú pristupovať k identifikátorom zariadenia, ktoré (1) pretrvávajú po vypnutí okamžitej aplikácie a (2) ktoré používateľ nemôže resetovať. Ako príklady možno okrem iného uviesť:

  • sériové číslo zostavy;
  • adresy MAC akýchkoľvek sieťových čipov;
  • IMEI, IMSI.

Okamžité aplikácie môžu používať telefónne čísla, ak ich získajú na základe povolenia pri spustení. Vývojár nesmie na základe týchto identifikátorov ani iným spôsobom určovať totožnosť používateľov.

 

Sieťová premávka

Sieťová premávka z okamžitej aplikácie musí byť šifrovaná pomocou protokolu TLS, ako je napríklad HTTPS.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
92637
false