Okamžité aplikace Android

Naším cílem v souvislosti s okamžitými aplikacemi Android je vytvořit příjemné, bezproblémové uživatelské prostředí a zároveň zajišťovat nejvyšší standardy ochrany soukromí a zabezpečení. K dosažení tohoto cíle nám pomáhají naše zásady.

Vývojáři, kteří se rozhodnou okamžité aplikace Android distribuovat prostřednictvím Google Play, musí kromě všech ostatních programových zásad pro vývojáře Google Play dodržovat také následující zásady.

 

Identita

V případě aplikací, které obsahují funkci přihlášení, musí vývojáři integrovat funkci Smart Lock pro hesla.

 

Podpora odkazů

Vývojáři okamžitých aplikací Android musí poskytovat náležitou podporu pro odkazy na ostatní aplikace. Pokud vývojářovy okamžité aplikace nebo instalované aplikace obsahují odkazy, které lze použít ke spuštění okamžité aplikace, vývojář musí uživatele přesměrovat na příslušnou okamžitou aplikaci, nikoliv například zaznamenávat odkazy v komponentě WebView.

 

Technické specifikace

Vývojáři musí splňovat technické specifikace okamžitých aplikací Android a požadavky společnosti Google, které mohou být čas od času upraveny, včetně těch, které jsou uvedeny v naší veřejné dokumentaci.

 

Nabízení instalace aplikace

Okamžitá aplikace může uživateli nabízet aplikaci k nainstalování, ale nesmí to být hlavním účelem okamžité aplikace. Při nabízení instalace musí vývojář splňovat následující podmínky:

  • Použít ikonu ke stažení aplikace ve vzhledu Material Design a na instalačním tlačítku použít popisek Instalovat.
  • Mít v okamžité aplikaci obsaženy maximálně dvě až tři výzvy k instalaci.
  • K prezentování výzvy k instalaci uživatelům nepoužívat banner ani jinou techniku podobnou reklamám.

Další podrobnosti o okamžitých aplikacích a pokyny k uživatelskému rozhraní naleznete v doporučených postupech k uživatelskému prostředí.

 

Změna stavu zařízení

Okamžité aplikace nesmí v zařízení uživatele provádět změny, které trvají déle než relace okamžité aplikace. Například nesmí změnit tapetu uživatele nebo vytvořit widget na ploše.

 

Viditelnost aplikace

Vývojáři musí zajistit, aby okamžité aplikace byly pro uživatele viditelné a uživatel si byl po celou dobu vědom, že je v jeho zařízení spuštěna okamžitá aplikace.

 

Identifikátory zařízení

Okamžité aplikace mají zakázáno používat identifikátory zařízení, které (1) přetrvávají i po ukončení okamžité aplikace a (2) uživatel je nemůže resetovat. Patří sem (mimo jiné):

  • sériové číslo sestavení,
  • adresy MAC síťových čipů,
  • IMEI, IMSI.

Okamžité aplikace mohou používat telefonní číslo, pokud bude získáno v rámci oprávnění uděleného při běhu aplikace. Vývojář se nesmí pokoušet pomocí těchto identifikátorů nebo jiných prostředků získat otisky prstů uživatele.

 

Síťový provoz

Síťový provoz pocházející z okamžité aplikace musí být šifrován pomocí protokolu TLS, jako například HTTPS.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
92637
false