กระบวนการบังคับใช้

หากแอปละเมิดนโยบายใดก็ตาม เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมตามที่ระบุไว้ด้านล่าง  นอกจากนี้ เราจะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการที่ได้ทำไปให้คุณทราบผ่านทางอีเมลพร้อมด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับวิธียื่นอุทธรณ์หากคุณเชื่อว่าเราดำเนินการด้วยความผิดพลาด 

โปรดทราบว่าประกาศการนำออกหรือประกาศของผู้ดูแลระบบอาจไม่ระบุถึงการละเมิดนโยบายที่ปรากฏในแอปของคุณหรือแคตตาล็อกซึ่งครอบคลุมครบทุกกรณี นักพัฒนาซอฟต์แวร์มีหน้าที่แก้ไขปัญหาด้านนโยบายทั้งหมดที่เกิดขึ้นและสอบทานตามกำหนดพิเศษเพื่อดูแลให้ส่วนที่เหลือของแอปเป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบายโดยสมบูรณ์ การไม่แก้ไขการละเมิดนโยบายในแอปทั้งหมดอาจส่งผลให้มีการดำเนินการบังคับใช้เพิ่มเติม

การละเมิดนโยบายเหล่านี้หรือข้อตกลงการจัดจำหน่ายของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (DDA) อย่างร้ายแรงหรือซ้ำแล้วซ้ำเล่า (เช่น มัลแวร์ การประพฤติมิชอบ และแอปที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้หรืออุปกรณ์) จะส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play นั้นๆ หรือบัญชีที่เกี่ยวข้อง

 

การดำเนินการบังคับใช้ 

การดำเนินการบังคับใช้แบบต่างๆ อาจส่งผลต่อแอปในรูปแบบที่ไม่เหมือนกัน  ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายการดำเนินการต่างๆ ที่ Google Play อาจใช้ และผลกระทบที่มีต่อแอปและ/หรือบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play ของคุณ  วิดีโอนี้มีคำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลนี้ด้วยเช่นกัน  

 

การปฏิเสธ

 • แอปใหม่หรือการอัปเดตแอปที่ส่งเข้ารับการตรวจสอบจะไม่มีให้บริการใน Google Play 
 • ถ้าระบบปฏิเสธการอัปเดตสำหรับแอปที่มีอยู่ เวอร์ชันที่เผยแพร่ก่อนการอัปเดตจะยังคงมีให้บริการใน Google Play
 • การปฏิเสธจะไม่ส่งผลต่อสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงข้อมูลการติดตั้งของผู้ใช้ที่มีอยู่ สถิติ และคะแนนของแอปที่ถูกปฏิเสธนั้น 
 • การปฏิเสธจะไม่ส่งผลต่อสถานะของบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play ของคุณ

หมายเหตุ: อย่าพยายามส่งแอปที่ถูกปฏิเสธมาอีกจนกว่าคุณจะแก้ไขปัญหาการละเมิดนโยบายทั้งหมดแล้ว

 

การนำออก

 • แอปนี้ ตลอดจนแอปเวอร์ชันก่อนหน้าได้ถูกนำออกจาก Google Play แล้ว และจะไม่มีให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดอีกต่อไป
 • เนื่องจากมีการนำแอปออกไปแล้ว ผู้ใช้จะดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store การติดตั้งของผู้ใช้ สถิติ และคะแนนของแอปนั้นไม่ได้อีก ข้อมูลนี้จะได้รับการคืนค่าเมื่อคุณส่งการอัปเดตที่สอดคล้องกับนโยบายสำหรับแอปที่นำออกไปแล้วดังกล่าว
 • ผู้ใช้อาจทำการซื้อในแอปหรือใช้ฟีเจอร์การเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อในแอปไม่ได้จนกว่าเวอร์ชันที่สอดคล้องตามนโยบายจะได้รับอนุมัติจาก Google Play
 • การนำออกจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play ของคุณโดยทันที แต่การนำออกหลายครั้งอาจส่งผลให้บัญชีถูกระงับ

หมายเหตุ: อย่าพยายามเผยแพร่แอปที่ถูกนำออกซ้ำจนกว่าคุณจะแก้ไขปัญหาการละเมิดนโยบายทั้งหมดแล้ว

 

การระงับ

 • แอปนี้ ตลอดจนแอปเวอร์ชันก่อนหน้าได้ถูกนำออกจาก Google Play แล้ว และจะไม่มีให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดอีกต่อไป 
 • การระงับอาจเกิดขึ้นจากการละเมิดนโยบายที่ร้ายแรงหรือซ้ำหลายครั้ง รวมถึงการปฏิเสธหรือการนำแอปออกซ้ำๆ
 • เนื่องจากแอปถูกระงับ ผู้ใช้จะดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store, ยอดติดตั้งของผู้ใช้ที่มีอยู่, สถิติ และคะแนนของแอปไม่ได้  ข้อมูลนี้จะได้รับการคืนค่าเมื่อคุณส่งการอัปเดตที่สอดคล้องกับนโยบาย
 • คุณจะใช้ APK หรือ App Bundle ของแอปที่ถูกระงับไม่ได้อีกต่อไป 
 • ผู้ใช้จะทำการซื้อในแอปหรือใช้ฟีเจอร์การเรียกเก็บเงินสำหรับการซื้อในแอปไม่ได้จนกว่าเวอร์ชันที่สอดคล้องตามนโยบายจะได้รับอนุมัติจาก Google Play
 • การระงับถือเป็นประกาศเตือนการไม่รักษาบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play ให้อยู่ในสถานะที่ดี  การได้รับประกาศเตือนหลายครั้งอาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play นั้นๆ และบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

หมายเหตุ: อย่าพยายามเผยแพร่แอปที่ถูกระงับซ้ำอีกเว้นแต่ Google Play อธิบายไว้ว่าคุณทำได้

 

จำกัดระดับการเข้าถึง

 • การค้นพบแอปของคุณได้ใน Google Play ถูกจำกัด แอปจะยังคงมีให้บริการใน Google Play และผู้ใช้จะเข้าถึงได้ด้วยลิงก์ที่ชี้ไปยังข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Play Store ของแอปโดยตรง 
 • การที่แอปมีสถานะจำกัดระดับการเข้าถึงจะไม่ส่งผลต่อสถานะของบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play ของคุณ 
 • การที่แอปมีสถานะจำกัดระดับการเข้าถึงจะไม่ส่งผลต่อความสามารถของผู้ใช้ในการดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ที่มีอยู่ ยอดติดตั้งของผู้ใช้ สถิติ และคะแนนของแอปแต่อย่างใด

 

จำกัดภูมิภาค

 • ผู้ใช้จะดาวน์โหลดแอปของคุณได้ผ่านทาง Google Play ในบางภูมิภาคเท่านั้น
 • และผู้ใช้จากภูมิภาคอื่นๆ จะไม่พบแอปดังกล่าวใน Play Store
 • ผู้ใช้ที่ติดตั้งแอปไว้ก่อนหน้านี้จะยังคงใช้งานต่อไปได้แต่จะไม่ได้รับการอัปเดตอีก
 • การจำกัดภูมิภาคจะไม่ส่งผลต่อสถานะของบัญชีนักพัฒนาแอป Google Play ของคุณ

 

การยกเลิกบัญชี

 • เมื่อบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณถูกยกเลิก ระบบจะนำแอปทั้งหมดในแคตตาล็อกออกจาก Google Play และคุณจะเผยแพร่แอปใหม่ไม่ได้อีก ซึ่งหมายความว่าบัญชีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Play ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกระงับอย่างถาวรด้วยเช่นกัน 
 • การถูกระงับหลายครั้งหรือถูกระงับเนื่องจากละเมิดนโยบายอย่างร้ายแรงอาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชี Play Console
 • เนื่องจากมีการนำแอปภายในบัญชีที่ถูกยกเลิกออก ผู้ใช้จะดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ยอดติดตั้งของผู้ใช้ที่มีอยู่ สถิติ และคะแนนของแอปไม่ได้อีกต่อไป

หมายเหตุ: บัญชีใหม่ที่คุณพยายามเปิดจะถูกยกเลิกด้วย (โดยไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนของนักพัฒนาซอฟต์แวร์) ดังนั้นโปรดอย่าพยายามลงทะเบียนบัญชี Play Console บัญชีใหม่เมื่อบัญชีอื่นๆ ของคุณบัญชีใดบัญชีหนึ่งถูกยกเลิก 

 

บัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหว

บัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวคือบัญชีนักพัฒนาแอปที่ไม่มีการใช้งานหรือถูกปล่อยทิ้งไว้ บัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวนั้นถือว่าไม่อยู่ในสถานะดีตามข้อกำหนดในข้อตกลงการจัดจำหน่ายของนักพัฒนาแอป

บัญชีนักพัฒนาแอป Google Play มีไว้สำหรับนักพัฒนาที่ยังทำงานอยู่ และมีการเผยแพร่และบำรุงรักษาแอปของตนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการละเมิดข้อตกลง เราจะปิดบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวหรือไม่ได้ใช้งาน หรือมิเช่นนั้นบัญชีต้องมีการใช้งานอย่างมีนัยสำคัญ (ตัวอย่างเช่น เผยแพร่และอัปเดตแอป เข้าไปดูข้อมูลทางสถิติต่างๆ หรือจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store) อยู่เป็นประจำ

การปิดบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวจะเป็นการลบบัญชีของคุณรวมถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้น ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนไม่สามารถขอคืนได้ ดังนั้นคุณจึงจะไม่ได้รับเงินคืน ก่อนที่จะปิดบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหว เราจะแจ้งให้คุณทราบทางข้อมูลติดต่อที่คุณให้ไว้สำหรับบัญชีนั้น 

การปิดบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวจะไม่เป็นการจำกัดไม่ให้คุณสร้างบัญชีใหม่ในอนาคต หากคุณตัดสินใจที่จะเผยแพร่แอปบน Google Play แต่คุณจะเปิดใช้งานบัญชีที่ปิดไปแล้วไม่ได้ และจะใช้แอปหรือข้อมูลจากบัญชีเก่าในบัญชีใหม่ไม่ได้เช่นกัน  

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
true
true
92637
false
false