Handhavingsproces

Als uw app een van onze beleidsregels schendt, nemen we passende maatregelen zoals hieronder beschreven.  Daarnaast verstrekken we u via e-mail relevante informatie over de genomen maatregel, samen met instructies over hoe u bezwaar kunt maken als van mening bent dat we ten onrechte maatregelen hebben genomen. 

We wijzen u erop dat verwijderings- of administratieve kennisgevingen mogelijk niet alle beleidsschendingen vermelden waarvan sprake is in uw app of app-aanbod. Ontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor het verhelpen van beleidsproblemen en het uitvoeren van extra due diligence om te verzekeren dat de rest van de app volledig aan het beleid voldoet. Als u beleidsschendingen niet in al uw apps verhelpt, kan dit leiden tot aanvullende handhavingsmaatregelen.

Herhaalde of ernstige schendingen (zoals malware, fraude en apps die de gebruiker of het apparaat schade kunnen toebrengen) van dit beleid of de distributieovereenkomst voor ontwikkelaars (DDA), leiden tot de beëindiging van afzonderlijke of gerelateerde Google Play-ontwikkelaarsaccounts.

 

Handhavingsmaatregelen 

Verschillende handhavingsmaatregelen kunnen op verschillende manieren van invloed zijn op uw app.  In het volgende gedeelte worden de verschillende maatregelen beschreven die Google Play kan nemen en de gevolgen voor uw app en/of uw Google Play-ontwikkelaarsaccount.  Deze informatie wordt ook toegelicht in deze video.  

 

Afwijzing

 • Een nieuwe app of app-update die ter beoordeling is ingediend, wordt niet beschikbaar gemaakt op Google Play. 
 • Als een update voor een bestaande app is afgewezen, blijft de app-versie die vóór de update is gepubliceerd, beschikbaar op Google Play.
 • Afwijzingen hebben geen invloed op uw toegang tot de bestaande gebruikersinstallaties, statistieken en beoordelingen van een afgewezen app. 
 • Afwijzingen hebben geen invloed op de reputatie van uw Google Play-ontwikkelaarsaccount.

Opmerking: Probeer een afgewezen app niet opnieuw in te dienen totdat u alle beleidsschendingen heeft verholpen.

 

Verwijdering

 • De app en eerdere versies van de app worden verwijderd van Google Play en kunnen niet meer worden gedownload door gebruikers.
 • Omdat de app is verwijderd, kunnen gebruikers de winkelvermelding, gebruikersinstallaties, statistieken en beoordelingen van de app niet zien. Deze informatie wordt hersteld zodra u een beleidsconforme update indient voor de verwijderde app.
 • Gebruikers kunnen mogelijk geen in-app-aankopen doen of functies voor in-app-facturering in de app gebruiken totdat een beleidsconforme versie is goedgekeurd door Google Play.
 • Verwijderingen hebben niet onmiddellijk invloed op de reputatie van uw Google Play-ontwikkelaarsaccount, maar meerdere verwijderingen kunnen leiden tot opschorting.

Opmerking: Probeer een verwijderde app niet opnieuw te publiceren totdat u alle beleidsschendingen heeft verholpen.

 

Opschorting

 • De app en eerdere versies van die app worden verwijderd van Google Play en kunnen niet meer worden gedownload door gebruikers. 
 • Opschorting kan plaatsvinden als gevolg van ernstige of meerdere beleidsschendingen, evenals herhaalde afwijzingen of verwijderingen van apps.
 • Omdat de app is opgeschort, kunnen gebruikers de winkelvermelding, bestaande gebruikersinstallaties, statistieken en beoordelingen van de app niet zien.  Deze informatie wordt hersteld nadat u een update heeft ingediend die aan het beleid voldoet.
 • U kunt de APK of app-bundel van een opgeschorte app niet meer gebruiken. 
 • Gebruikers kunnen geen in-app-aankopen doen of functies voor in-app-facturering in de app gebruiken totdat een beleidsconforme versie is goedgekeurd door Google Play.
 • Opschortingen hebben een negatief effect op de reputatie van uw Google Play-ontwikkelaarsaccount.  Meerdere waarschuwingen kunnen ertoe leiden dat afzonderlijke en gerelateerde Google Play-ontwikkelaarsaccounts worden beëindigd. 

Opmerking: Probeer een opgeschorte app niet opnieuw te publiceren, tenzij u bericht heeft gekregen van Google Play dat u dit kunt doen.

 

Beperkte zichtbaarheid

 • De vindbaarheid van uw app op Google Play is beperkt. Uw app blijft beschikbaar op Google Play en is toegankelijk voor gebruikers met een rechtstreekse link naar de winkelvermelding van de app in Play. 
 • Als uw app de status 'Beperkte zichtbaarheid' heeft, heeft dit geen invloed op de reputatie van uw Google Play-ontwikkelaarsaccount. 
 • Als uw app de status 'Beperkte zichtbaarheid' heeft, heeft dit geen invloed op de mogelijkheid van gebruikers om de bestaande winkelvermelding, gebruikersinstallaties, statistieken en beoordelingen van de app te bekijken.

 

Beperkte regio's

 • Gebruikers kunnen uw app alleen downloaden via Google Play in bepaalde regio's.
 • Gebruikers uit andere regio's kunnen de app niet vinden in de Play Store.
 • Gebruikers die de app eerder hebben geïnstalleerd, kunnen deze blijven gebruiken op hun apparaat maar krijgen geen updates meer.
 • Regiobeperkingen zijn niet van invloed op de reputatie van uw Google Play-ontwikkelaarsaccount.

 

Beëindiging van account

 • Als uw ontwikkelaarsaccount wordt beëindigd, worden alle apps in uw catalogus verwijderd van Google Play en kunt u geen nieuwe apps meer publiceren. Dit betekent ook dat eventuele gerelateerde Google Play-ontwikkelaarsaccounts permanent worden opgeschort. 
 • Meerdere opschortingen of opschortingen vanwege ernstige beleidsschendingen kunnen ook leiden tot de beëindiging van uw Play Console-account.
 • Omdat de apps in het beëindigde account worden verwijderd, kunnen gebruikers de winkelvermelding, bestaande gebruikersinstallaties, statistieken en beoordelingen niet zien.

Opmerking: Elk nieuw account dat u probeert te openen, wordt ook beëindigd (zonder teruggave van de registratiekosten voor ontwikkelaars). Registreer u dus niet voor een nieuw Play Console-account als een van uw andere accounts is beëindigd. 

 

Slapende accounts

Slapende accounts zijn ontwikkelaarsaccounts die inactief of verlaten zijn. Slapende accounts hebben geen goede reputatie zoals vereist door de Distributieovereenkomst voor ontwikkelaars.

Google Play-ontwikkelaarsaccounts zijn bedoeld voor actieve ontwikkelaars die apps publiceren en actief onderhouden. Omdat we misbruik willen voorkomen, sluiten we regelmatig accounts die slapend zijn of die niet worden gebruikt of op een andere manier ingezet (bijvoorbeeld om apps te publiceren en te updaten, statistieken te bekijken of winkelvermeldingen te beheren).

Als uw slapende account wordt gesloten, worden het account en alle bijbehorende gegevens verwijderd. Uw registratiekosten worden niet terugbetaald en gaan verloren. Voordat we uw slapende account sluiten, stellen we u daarvan op de hoogte via de contactgegevens die u heeft opgegeven voor dat account.

Als uw slapende account wordt gesloten, kunt u in de toekomst gewoon een nieuw account maken om te publiceren op Google Play. U kunt uw account niet opnieuw activeren en eerdere apps of gegevens zijn niet beschikbaar in een nieuw account.  

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
92637
false
false