Jõustamisprotsess

Kui vaatame sisu või kontosid üle, et uurida, kas need on ebaseaduslikud või rikuvad meie eeskirju, võtame otsuse langetamisel arvesse mitmesugust teavet, sealhulgas rakenduse metaandmeid (nt rakenduse pealkiri ja kirjeldus), rakendusesisest kogemust, konto teavet (nt eeskirjade rikkumise ajalugu) ning muud teavet, mida esitatakse teatamismehhanismide (kui on kohaldatav) ja ise algatatud ülevaatuste kaudu.

Kui teie rakendus või arendajakonto rikub meie eeskirju, rakendame asjakohaseid meetmeid allkirjeldatud viisil. Lisaks esitame teile meilitsi meetme kohta asjakohase teabe ning ka vaidlustamisjuhised, mida järgida juhul, kui oleme teie arvates teinud vea.

Pidage meeles, et eemaldamise või halduslikud teavitused ei pruugi esile tuua igat eeskirjade rikkumist, mis kontol, rakenduses või laiemas rakenduste kataloogis esineda võivad. Arendajad vastutavad iga eeskirjadega seotud probleemi lahendamise eest, samuti peavad arendajad olema eriti hoolikad tagamaks, et rakendus või konto oleks eeskirjadega täielikult kooskõlas. Kui te ei lahenda eeskirjade rikkumisi oma kontol ja kõigis rakendustes, võib see kaasa tuua täiendavad jõustamismeetmed.

Nende eeskirjade või arendaja levitamislepingu (DDA) korduv või raske rikkumine (nt pahavara, pettus ja rakendused, mis võivad kasutajat või seadet kahjustada) toob kaasa individuaalsete või seotud Google Play arendajakontode sulgemise.

Jõustamistoimingud 

Erinevad jõustamismeetmed võivad teie rakendusi mitmel moel mõjutada. Kasutame inimeste läbiviidud ja automaatsete hindamiste kombinatsiooni, et vaadata üle rakendused ning rakenduste sisu, kuna soovime tuvastada ja hinnata sisu, mis rikub meie eeskirju ning on kahjulik kasutajatele ja üldisele Google Play ökosüsteemile. Automaatsete mudelite kasutamine võimaldab meil tuvastada rohkem rikkumisi ja hinnata potentsiaalseid probleeme kiiremini, mis aitab Google Playd kõigi jaoks turvalisena hoida. Eeskirju rikkuv sisu eemaldatakse kas meie automaatsete mudelite abil või kui vaja on põhjalikumat otsustamist, märgistatakse see täiendavaks ülevaatuseks. Selle viivad läbi koolitatud töötajad ja analüütikud, kes hindavad sisu, näiteks siis, kui on vaja mõista sisu konteksti. Käsitsi tehtud ülevaatuste tulemusi kasutatakse seejärel treeningandmete koostamiseks, et meie masinõppemudeleid veelgi täiustada.

Järgmises jaotises kirjeldatakse mitmesuguseid meetmeid, mida Google Play võib rakendada, ja nende mõju teie rakendusele ja/või Google Play arendajakontole.

Kui jõustamisteabes pole märgitud teisiti, mõjutavad need meetmed kõiki piirkondi. Näiteks kui teie rakendus peatatakse, pole see saadaval üheski piirkonnas. Kui pole märgitud teisiti, siis jäävad need meetmed ka kehtima seni, kuni esitate meetme kohta apellatsiooni ja see rahuldatakse.

 

Tagasilükkamine

 • Ülevaatamiseks esitatud uus rakendus või rakenduse värskendus ei tule Google Plays saadavale. 
 • Kui olemasoleva rakenduse värskendus lükati tagasi, on enne värskendust avaldatud rakenduse versioon ka edaspidi Google Plays saadaval.
 • Tagasilükkamised ei mõjuta teie juurdepääsu tagasilükatud rakenduse kasutajate installimiste arvule, statistikale ja hinnangutele. 
 • Tagasilükkamised ei mõjuta teie Google Play arendajakonto seisundit.

Märkus. Ärge üritage tagasilükatud rakendust uuesti esitada enne, kui olete lahendanud kõik eeskirjade rikkumised.

 

Eemaldamine

 • Rakendus ja selle eelmised versioonid eemaldatakse Google Playst ja need ei ole edaspidi kasutajatele allalaadimiseks saadaval.
 • Kuna rakendus eemaldatakse, ei näe kasutajad rakenduse poekirjet. See teave taastatakse pärast seda, kui esitate eemaldatud rakenduse värskenduse, mis järgib eeskirju.
 • Võib juhtuda, et kasutajad ei saa teha rakendusesiseseid oste ega kasutada rakendusesiseseid arveldusfunktsioone, kuni Google Play kiidab heaks versiooni, mis järgib eeskirju.
 • Eemaldamised ei mõjuta kohe teie Google Play arendajakonto seisundit, ent mitme eemaldamise korral võidakse konto peatada.

Märkus. Ärge üritage eemaldatud rakendust uuesti avaldada enne, kui olete lahendanud kõik eeskirjade rikkumised.

 

Peatamine

 • Rakendus ja selle eelmised versioonid eemaldatakse Google Playst ja need ei ole edaspidi kasutajatele allalaadimiseks saadaval.
 • Eeskirjade ränga või korduva rikkumise tagajärjel võidakse konto peatada, samuti võib see juhtuda rakenduste korduva tagasilükkamise või eemaldamise korral.
 • Kuna rakendus on peatatud, ei näe kasutajad rakenduse poekirjet. See teave taastatakse pärast seda, kui esitate värskenduse, mis järgib eeskirju.
 • Peatatud rakenduse APK-d või rakenduse kogumit ei saa edaspidi kasutada.
 • Kasutajad ei saa teha rakendusesiseseid oste ega kasutada rakendusesiseseid arveldusfunktsioone, kuni Google Play kiidab heaks versiooni, mis järgib eeskirju.
 • Peatamisi loetakse rikkumisteks, mis mõjutavad teie Google Play arendajakonto seisundit. Mitme rikkumise korral võidakse isiklik Google Play arendajakonto ja sellega seotud arendajakontod sulgeda.

Märkus. Ärge üritage peatatud rakendust uuesti avaldada, v.a juhul, kui Google Play on andnud teile teada, et võite seda teha.

 

Piiratud nähtavus

 • Teie rakenduse leitavus Google Plays on piiratud. Teie rakendus on ka edaspidi Google Plays saadaval ja kasutajad saavad rakendusele juurde pääseda rakenduse poekirje otselingi kaudu. 
 • Rakenduse nähtavuse piiramine ei mõjuta teie Google Play arendajakontot. 
 • Rakenduse nähtavuse piiramine ei mõjuta seda, kas kasutajad näevad rakenduse olemasolevat poekirjet.

 

Piiratud piirkonnad

 • Teie rakendus on Google Play kaudu allalaadimiseks saadaval ainult teatud piirkondades asuvate kasutajate jaoks.
 • Muudes piirkondades asuvad kasutajad ei leia Play poest teie rakendust.
 • Kasutajad, kes installisid rakenduse varem, saavad seda oma seadmes ka edaspidi kasutada, ent nad ei saa enam värskendusi.
 • Piirkonnapõhine piiramine ei mõjuta teie Google Play arendajakonto seisundit.

 

Konto piiratud olek

 • Kui teie arendajakonto on piiratud olekus, eemaldatakse kõik teie kataloogis olevad rakendused Google Playst ja te ei saa enam uusi rakendusi avaldada ega olemasolevaid rakendusi uuesti avaldada. Pääsete endiselt juurde Play Console'ile.
 • Kuna kõik rakendused eemaldatakse, ei näe kasutajad teie rakenduse poekirjet ega teie arendajaprofiili.
 • Teie praegused kasutajad ei saa teha rakendusesiseseid oste ega kasutada teie rakenduste rakendusesiseseid arveldusfunktsioone.
 • Saate endiselt kasutada Play Console'i, et esitada Google Playle lisateavet ja muuta oma kontoteavet.
 • Saate rakendused uuesti avaldada siis, kui olete kõik eeskirjade rikkumised parandanud.

 

Konto sulgemine

 • Kui teie arendajakonto suletakse, eemaldatakse kõik teie kataloogis olevad rakendused Google Playst ja te ei saa enam uusi rakendusi avaldada. See tähendab seda, et ka kõik seotud Google Play arendajakontod peatatakse jäädavalt.
 • Samuti võidakse teie Play Console'i konto sulgeda, kui sellel esineb mitu peatamist või peatamised eeskirjade ränkade rikkumiste tõttu.
 • Suletud kontodel olevad rakendused eemaldatakse, mistõttu ei näe kasutajad teie rakenduste poekirjeid ega teie arendajaprofiili.
 • Teie praegused kasutajad ei saa teha rakendusesiseseid oste ega kasutada teie rakenduste rakendusesiseseid arveldusfunktsioone.

Märkus. Kui üritate luua uusi kontosid, suletakse ka need (ning arendaja registreerimistasu ei tagastata), seega ärge üritage registreerida uut Play Console'i kontot, kui mõni teie muudest kontodest on suletud.

 

Tegevuseta kontod

Tegevuseta kontod on arendajakontod, millel ei toimu tegevust või mida ei kasutata. Tegevuseta kontod pole arendaja levitamislepingu nõuete kohaselt heas kirjas.

Google Play arendajakontod on mõeldud aktiivsetele arendajatele, kes rakendusi avaldavad ja neid aktiivselt haldavad. Kuritarvitamise vältimiseks sulgeme kontod, millel ei toimu tegevust või mida ei kasutata regulaarselt muul otstarbekal viisil, näiteks avaldamiseks ja rakenduste värskendamiseks, statistika vaatamiseks või poekirjete haldamiseks.

Tegevuseta konto sulgemisel kustutatakse teie konto ja sellega seotud andmed. Registreerimistasu ei maksta tagasi ja tühistatakse. Enne teie tegevuseta konto sulgemist teavitame teid konto jaoks esitatud kontaktteabe kaudu. 

Kui otsustate tulevikus Google Plays avaldada, ei piira tegevuseta konto sulgemine teid uue konto loomisel. Te ei saa vana kontot uuesti aktiveerida ning selle rakendused ja andmed pole uuel kontol saadavad.  

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
12358823718899197864
true
Abikeskusest otsimine
true
true
true
true
true
92637