Прилагане на правилата

Ако приложението ви нарушава някое от правилата ни, ще предприемем съответните действия, които са посочени по-долу.Освен това ще ви предоставим по имейл необходимата информация за предприетите мерки, както и инструкции за обжалване, ако смятате, че сме допуснали грешка.

Моля, обърнете внимание, че с премахването или административните известия може да не се посочи всяко нарушение на правилата от страна на приложението ви или на по-широката ви гама от приложения. Задължение на програмистите е да решат всеки проблем с правилата и да положат дължимите допълнителни грижи, за да гарантират, че останалата част от приложението им спазва всички правила. Ако не отстраните нарушенията на правилата във всичките си приложения, това може да доведе до предприемането на допълнителни мерки.

Многократни или сериозни нарушения (като например злонамерен софтуер, измама и приложения, които могат да навредят на потребителите или устройствата) на тези правила или на Споразумението с програмистите относно разпространението ще доведат до прекратяването на отделни или свързани профили на програмисти в Google Play.

 

Наложени мерки

Различните наложени мерки могат да засегнат приложението ви по различни начини.В следващата секция се описват различните действия, които Google Play може да предприеме, както и въздействието върху приложението ви и/или профила ви на програмист в услугата.Информацията е обяснена и в този видеоклип.  

 

Отхвърляне

 • Новите приложения или актуализации на приложения, изпратени за преглед, няма да бъдат налице в Google Play.
 • Ако актуализацията на съществуващо приложение бъде отхвърлена, публикуваната преди актуализацията версия ще остане налице в Google Play.
 • Отхвърлянията не оказват влияние върху достъпа ви до съществуващите инсталирания от потребители, статистически данни и оценки за отхвърленото приложение. 
 • Отхвърлянията не оказват влияние върху реномето на профила ви на програмист в Google Play.

Забележка: Не опитвайте да изпратите отново отхвърлено приложение, докато не коригирате всички нарушения на правилата.

 

Премахване

 • Приложението, както и всичките му предишни версии, се премахват от Google Play и повече няма да са налице за изтегляне от потребителите.
 • Тъй като приложението е премахнато, потребителите няма да виждат малката му обява в магазина, инсталиранията от потребители, статистическите данни и оценките му. Тази информация ще бъде възстановена, когато изпратите актуализация за премахнатото приложение, която е в съответствие с правилата.
 • Потребителите може да нямат възможност да извършват покупки в приложението или да използват функциите за вградено таксуване, докато спазваща правилата версия не бъде одобрена от Google Play.
 • Премахванията не оказват незабавно влияние върху реномето на профила ви на програмист в Google Play, но многобройните премахвания може да доведат до спиране.

Забележка: Не опитвайте да публикувате повторно премахнато приложение, докато не коригирате всички нарушения на правилата.

 

Спиране на профила

 • Приложението, както и всичките му предишни версии, се премахват от Google Play и повече няма да са налице за изтегляне от потребителите.
 • Спирането може да е в резултат на груби или многобройни нарушения на правилата, както и на неколкократното отхвърляне или премахване на приложението.
 • Тъй като приложението е спряно, потребителите няма да виждат малката му обява в магазина, инсталиранията от потребители, статистическите данни и оценките му.Тази информация ще бъде възстановена, след като изпратите актуализация, която е в съответствие с правилата.
 • Повече не можете да използвате APK файла или пакета Android App Bundle на спряното приложение.
 • Потребителите няма да могат да извършват покупки в приложението или да използват функциите на услугата за вградено таксуване, докато спазваща правилата версия не бъде одобрена от Google Play.
 • Спиранията са в ущърб на доброто реноме на профила ви на програмист в Google Play, а многобройните предупреждения могат да доведат до прекратяването на отделни или свързани профили. 

Забележка: Не опитвайте да публикувате повторно спряно приложение, освен ако не сте получили потвърждение от Google Play, че можете да го направите.

 

Ограничена видимост

 • Откриваемостта на приложението ви в Google Play е ограничена. Приложението ви ще остане налично в Google Play и потребителите ще имат достъп до него чрез директна връзка към малката му обява в Google Play Магазин.
 • Ограничаването на видимостта на приложението ви не оказва влияние върху реномето на профила ви на програмист в Google Play.
 • Ограничаването на видимостта на приложението ви не оказва влияние върху възможността на потребителите да виждат съществуващата му малка обява в магазина, инсталиранията от потребители, статистическите данни и оценките му.

 

Ограничени региони

 • Приложението ви може да бъде изтеглено от потребителите с помощта на Google Play само в определени региони.
 • Потребителите от други региони няма да могат да намерят приложението в Google Play Магазин.
 • Потребителите, които са инсталирали приложението преди това, могат да продължат да го използват на устройството си, но няма да получават повече актуализации.
 • Ограничението за региони не оказва влияние върху реномето на профила ви на програмист в Google Play.

 

Прекратяване на профил

 • Когато профилът ви на програмист бъде прекратен, всички приложения в каталога ви ще бъдат премахнати от Google Play и повече няма да можете да публикувате нови. Това означава и че всички свързани профили на програмист в Google Play също ще бъдат спрени за постоянно.
 • Многобройните спирания или такива за груби нарушения на правилата могат да доведат до прекратяването на профила ви в Play Console.
 • Тъй като приложенията в прекратения профил са премахнати, потребителите няма да могат да виждат малката обява в магазина, съществуващите инсталирания от потребители, статистическите данни и оценките за съответното приложение.

Забележка: Всеки нов профил, който опитате да отворите, също ще бъде прекратен (без възстановяване на регистрационната такса за програмист), затова, моля, не опитвайте да си регистрирате нов профил в Play Console, докато някой от другите ви е прекратен.

 

Неактивни профили

Неактивните профили са профили на програмист, които не са активни или са изоставени. Неактивните профили не са с добро реноме, както се изисква в Споразумението с програмистите относно разпространението.

Профилите на програмист в Google Play трябва да бъдат използвани от активни програмисти, които публикуват и поддържат приложенията си. С цел предотвратяване на злоупотреби закриваме профилите, които са неактивни, не са използвани или с тях не се работи редовно, като например за публикуване и актуализиране на приложения, осъществяване на достъп до статистически данни или управление на малките обяви в магазина.

При закриването на неактивен профил той и всички свързани с него данни ще бъдат изтрити. Таксата ви за регистрация не подлежи на възстановяване и ще бъде загубена. Преди да закрием неактивния ви профил, ще ви уведомим посредством предоставената за него информация за връзка.

Закриването на неактивен профил няма да ограничи възможността ви да си създадете нов профил впоследствие, в случай че решите да публикувате в Google Play. Няма да можете да активирате повторно профила си и предишните ви приложения и данни няма да бъдат достъпни в новия профил.  

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
false
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
92637