Egnethet

Egnethetsvurderinger på Google Play leveres av IARC (International Age Rating Coalition) og er utarbeidet for å hjelpe utviklere med å formidle informasjon om lokalt relevant egnethet til brukere. De regionale IARC-myndighetene har retningslinjer som brukes for å fastslå modenhetsnivået for innholdet i apper. Vi tillater ikke apper uten egnethetsvurderinger på Google Play.

 

Hvordan brukes egnethet?

Egnethetsvurderinger brukes til å informere forbrukere – og spesielt foreldre – om potensielt støtende innhold i apper. De bidrar også til å filtrere eller blokkere innholdet ditt i bestemte områder eller for bestemte brukere der dette er påkrevd i henhold til gjeldende lov og rett, samt evaluere hvorvidt appen din kvalifiserer for bestemte utviklerprogrammer.

 

Hvordan tilordnes egnethet?

For å få egnethetsvurderinger må du fylle ut en spørreundersøkelse for egnethet i Play-konsollen om innholdet i appene dine. Appen din får en egnethetsvurdering fra flere vurderingsinstanser basert på hva du svarer på spørreundersøkelsen. Hvis du gir villedende informasjon om innholdet i appen, kan den bli fjernet eller suspendert, så det er viktig at du svarer nøyaktig på spørreundersøkelsen for egnethet.

For å unngå at appen din blir stående med «Uten vurdering», må du fylle ut spørreundersøkelsen for egnethet for hver nye app du sender inn til Play-konsollen, samt for alle eksisterende apper som er aktive på Google Play. Apper uten egnethetsvurdering fjernes fra Play-butikken.

Hvis du gjør endringer i innholdet eller funksjonene i en app og dette får innvirkning på svarene i spørreundersøkelsen for egnethet, må du sende inn en ny spørreundersøkelse i Play-konsollen.

Gå til brukerstøtten for å finne mer informasjon om de ulike vurderingsinstansene og hvordan du fyller ut spørreundersøkelsen for egnethet.

 

Anking av vurderinger

Hvis du ikke samtykker i vurderingen som er gitt til appen din, kan du anke direkte til IARC-vurderingsinstansen ved å bruke linken i e-posten med sertifikatet.
 
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
92637
false