ข้อกำหนดสำหรับแอปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

บทความนี้ได้รับการอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2022 ส่วนที่อัปเดตมีดังต่อไปนี้

 1. ขั้นตอนที่ 1 ของส่วน "ข้อกำหนดของแอป"
  • ชี้แจงว่าแอปติดตามผู้สัมผัสและแอปสถานะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด รวมถึงแอปที่เพียงแต่เก็บบันทึกการฉีดวัคซีนหรือการตรวจหาเชื้อของบุคคลทั่วไป จะต้องกรอกข้อมูลในส่วน "แอปติดตามผู้สัมผัสและแอปสถานะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19" ในหน้าเนื้อหาแอปให้เสร็จสมบูรณ์
  • เพิ่มข้อกำหนดอื่นๆ สำหรับแอปที่มีแผนจะนำฟังก์ชันการติดตามผู้สัมผัสหรือสถานะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ออก
 2. ขั้นตอนที่ 2 ของส่วน "ข้อกำหนดของแอป"
  • ชี้แจงหลักฐานของข้อกำหนดด้านสิทธิ์สำหรับแอปประเภทต่างๆ

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ฉุกเฉินทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน Play กำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบเพื่ออนุญาตให้แอปอย่างเป็นทางการที่มีไว้เพื่อการปฏิบัติการด้านการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เผยแพร่ใน Google Play Store ได้ Google ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และเพื่อประโยชน์ต่อความปลอดภัยสาธารณะ ความถูกต้องของข้อมูล และความเป็นส่วนตัว เราจะอนุญาตให้ Google Play Store เผยแพร่เฉพาะแอปโควิด-19 บางแอปที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านล่างนี้

แอปอะไรบ้างที่ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของโควิด-19

แอปที่ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 1. แอปที่ให้ข้อมูลทางการแพทย์ การรักษา วัคซีน การตรวจหาเชื้อ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19
 2. แอปที่สนับสนุนความพยายามด้านการปฏิบัติการ การยับยั้งการแพร่ระบาด การวิจัย หรือการให้ความรู้/การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19
 3. แอปที่สนับสนุนบริการที่ใช้เพื่อการปฏิบัติการเกี่ยวกับโควิด-19 โดยเฉพาะ เช่น แอปที่ให้การสนับสนุนทางสังคม (คูปองแลกอาหาร การช่วยเหลือเงิน) สาธารณสุข เงินกู้ และอื่นๆ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะ

หมายเหตุ: แอปที่จะใช้ ประเมิน หรือใช้ประโยชน์จากคำว่า "ไวรัสโคโรนา" "โควิด-19" "การแพร่ระบาด" หรือคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องในชื่อและ/หรือไอคอนของแอปใน Google Play Store จะต้องเป็นแอปในหมวดหมู่ข้างต้นเท่านั้น

แอปอื่นๆ จะใช้คำที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ได้ในประสบการณ์ใช้งานในแอป คำอธิบายแอป หรือภาพหน้าจอของแอป แต่ห้ามใช้ในชื่อและ/หรือไอคอนของแอป สำหรับแอปที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ การอ้างอิงถึงโควิด-19 จำกัดไว้เพียงคำกล่าวอ้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเท่านั้น (เช่น การเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ การแชร์เคล็ดลับเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำได้ที่บ้าน การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ/สังคมของโควิด-19 เป็นต้น) แอปเหล่านี้ต้องไม่มีคำกล่าวอ้างด้านสุขภาพ (เช่น วิธีการป้องกัน การรักษา วัคซีน)

แอปโควิด-19 ที่มีสิทธิ์

แอปในหมวดหมู่ 1-3 ข้างต้นต้องเป็นไปตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. แอปอย่างเป็นทางการของรัฐบาล: มีสิทธิ์เผยแพร่ในส่วนแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 ของ Google Play Store

เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลและบริการจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เราจะอนุญาตเฉพาะแอปโควิด-19 ที่เผยแพร่หรือสั่งทำโดยหน่วยงานทางการของรัฐบาลให้แสดงในส่วนแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 ของ Google Play Store เฉพาะแอปในหมวดหมู่นี้เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เผยแพร่แอปติดตามผู้สัมผัสต่อสาธารณะ (ดูด้านล่าง)

2. แอปด้านสุขภาพที่ได้รับการยืนยัน: มีสิทธิ์ที่จะใช้ชื่อ ไอคอน และการทำการตลาดที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Google Play Store

เพื่อปกป้องความปลอดภัยของผู้ใช้ เฉพาะแอปอย่างเป็นทางการของรัฐบาลและแอปในหมวดหมู่ต่อไปนี้เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ใช้คำว่าโควิด-19 หรือคีย์เวิร์ดและการทำการตลาดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในชื่อแอปและไอคอนแอปบน Google Play Store

 1. แอปอย่างเป็นทางการของรัฐบาลตามคำจำกัดความที่ให้ไว้ในส่วนที่ (1) ข้างต้น หรือ
 2. แอปที่เผยแพร่โดยหรือในความร่วมมือโดยตรงกับภาคส่วนต่อไปนี้
  1. ระบบหรือผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข (เช่น CVS Health, ระบบบริการสุขภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักร, UnitedHealth Group, Kaiser Permanente, ระบบสาธารณสุขแห่งชาติของฝรั่งเศส, Netcare (แอฟริกาใต้), One Medical เป็นต้น) 
  2. องค์กรวิจัยด้านการแพทย์หรือระบาดวิทยาที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศที่มุ่งเน้นด้านการวิจัยทางการแพทย์มาอย่างยาวนาน (รวมถึงโรงเรียนแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ) (องค์กรวิจัยด้านการแพทย์หรือระบาดวิทยาหรือการวิจัยของรัฐบาลควรได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่จดทะเบียน (เช่น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสหรัฐอเมริกา หรือระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (NHS) ในสหราชอาณาจักร) ในกรณีที่เกิดการโต้แย้ง จะต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ หรือองค์กรภาคเอกชน (NGO) ด้านสาธารณสุขที่ตรวจสอบได้)

* โปรดทราบว่า เพื่อให้แอปเป็นไปตามเกณฑ์ในส่วนย่อย (ข) ข้างต้น แอปจะต้องได้รับการเผยแพร่โดยหรือในความร่วมมือโดยตรงกับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง (เช่น แอปมีการอ้างอิงถึงสถาบันหรือองค์กรที่ให้สิทธิ์อยู่ในชื่อ โลโก้ หรือคำอธิบายใน Google Play Store โดยมีการให้สิทธิ์อย่างสมบูรณ์) แอปที่สนับสนุนโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐบาลเท่านั้นจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ (เช่น แอปที่สนับสนุนโดยเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนแพทย์จะไม่ผ่านเกณฑ์ หากแอปดังกล่าวไม่ได้เผยแพร่โดยหรือในความร่วมมือโดยตรงกับโรงเรียนแพทย์ดังกล่าว)

ข้อกำหนดของแอป

1. กรอกข้อมูลในส่วน "แอปติดตามผู้สัมผัสและแอปสถานะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19" ของหน้าเนื้อหาแอป

หากเป็นแอปติดตามผู้สัมผัสและ/หรือแอปสถานะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 โปรดไปที่หน้าเนื้อหาแอป (นโยบาย > เนื้อหาแอป) ใน Play Console และให้ข้อมูลที่จำเป็นในส่วน "แอปติดตามผู้สัมผัสและแอปสถานะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19"

หากต้องการทราบว่าแอปของคุณเป็นแอปติดตามผู้สัมผัสและแอปสถานะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ โปรดใช้คำแนะนำด้านล่าง

 1. แอปติดตามผู้สัมผัสเชื้อโควิด-19 ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะรวมถึงแอปทั้งหมดที่ติดตามหรือตรวจสอบผู้ติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการด้านโควิด-19 หรือการบรรเทาการระบาด
 2. แอปสถานะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะรวมถึงแอปที่ยืนยันสถานะการฉีดวัคซีน การติดเชื้อในปัจจุบัน หรือประวัติการติดเชื้อของบุคคลทั่วไป เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ อย่างเช่นการพิจารณาคุณสมบัติของแต่ละบุคคลในการเดินทางออกหรือเข้าสู่พื้นที่สาธารณะ โปรดทราบว่าแอปดังกล่าวยังรวมถึงแอปที่เพียงแต่เก็บบันทึกการฉีดวัคซีนหรือการตรวจหาเชื้อของบุคคลทั่วไป แต่ไม่ได้ตีความข้อมูลนี้และไม่ได้ออกข้อสรุปทางสาธารณสุข

หมายเหตุ: หากวางแผนที่จะเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานของแอปไปอย่างมาก เช่น การเพิ่มหรือการนำฟังก์ชันการติดตามผู้สัมผัสหรือการจัดเก็บสถานะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อออก คุณจะต้องอัปเดตการประกาศให้สอดคล้องกัน คุณจะต้องแจ้งเตือนผู้ใช้ด้วย (เช่น อัปเดตส่วน "มีอะไรใหม่") และอัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store หากวางแผนที่จะเพิกถอนฟังก์ชันการติดตามผู้สัมผัสหรือการจัดเก็บสถานะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และเลิกเผยแพร่แอป คุณจะต้องอัปเดตการประกาศและข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ตลอดจนแจ้งเตือนผู้ใช้ผ่านการแจ้งเตือนในแอปด้วย คุณสามารถดูคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่นโยบายเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้กระทำการฉ้อฉลหลอกลวง

2. ส่งหลักฐานการมีสิทธิ์ผ่านแบบฟอร์มประกาศแจ้งล่วงหน้า

หากต้องการเร่งกระบวนการตรวจสอบ ก่อนส่งแอปที่มีสิทธิ์ใน Play Console โปรดใช้แบบฟอร์มประกาศแจ้งล่วงหน้าเพื่อส่งหลักฐานว่าแอปของคุณเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 หรือ 2 ของแอปโควิด-19 ที่มีสิทธิ์ข้างต้น

หากคุณได้ประกาศว่าแอปเป็นแอปติดตามผู้สัมผัสหรือแอปสถานะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะในขั้นตอนที่ 1 แอปของคุณต้องเผยแพร่ สั่งทำ หรือได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากหน่วยงานทางการของรัฐบาล โดยจะต้องมีการประกาศเขตอำนาจศาล (ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง) ของการสนับสนุนดังกล่าวเมื่อนำส่งหลักฐานการได้รับสิทธิ์ผ่านแบบฟอร์มประกาศแจ้งล่วงหน้า และต้องเปิดเผยข้อมูลนี้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Play Store ของแอปอย่างชัดเจน ตัวอย่างหลักฐานที่เพียงพอรวมถึงการสื่อสารอย่างละเอียดบนหัวจดหมายอย่างเป็นทางการของหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีชื่อแอปและชื่อแพ็กเกจที่เจาะจง

หมายเหตุ: แอปที่เพียงแต่เก็บบันทึกการฉีดวัคซีนหรือการตรวจหาเชื้อของบุคคลทั่วไป แต่ไม่ได้ตีความข้อมูลนี้และไม่ได้ออกข้อสรุปทางสาธารณสุขอาจเผยแพร่โดยหรือใช้งานกับหน่วยงานใดๆ ในส่วนที่ 2 (2) ของแอปโควิด-19 ที่มีสิทธิ์ข้างต้นได้ องค์กรด้านสาธารณสุขควรแจ้งหมายเลขทะเบียนของแต่ละประเทศด้วย เช่น NPI (สหรัฐอเมริกา) NIN (อินเดีย) เป็นต้น (หากมี)

3. ข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัว

แอปโควิด-19 ทั้งหมดต้องเป็นไปตามนโยบายของ Google Play ทุกประการอย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • หากแอปเข้าถึง รวบรวม ใช้ หรือแชร์ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงฟังก์ชันการทำงานหรือข้อมูลที่ควบคุมโดยสิทธิ์ที่อันตรายหรือสิทธิ์รันไทม์ (เช่น ตำแหน่ง, สมุดที่อยู่, BSSID, BLE, รูปภาพ, ไมโครโฟน, เซ็นเซอร์สุขภาพ) แอปต้องเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลและการขอคำยินยอมที่ชัดเจน ก่อนเริ่มรวบรวมหรือจัดการข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ การเปิดเผยข้อมูลนี้ควรรวมถึงการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 รวมถึงการใช้งานที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้
  • หากแอปในเวอร์ชันต่อๆ มารวบรวมข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนประเภทใหม่ๆ ของผู้ใช้ คุณจะต้องแสดงข้อความแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบอีกครั้งและชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับข้อมูลประเภทใหม่ที่รวบรวม
 • แอปต้องมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เข้าถึงได้แบบสาธารณะซึ่งเปิดเผยข้อมูลการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ และการแชร์ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้อย่างครบถ้วน 
 • แอปที่สร้างขึ้นเพื่อการปฏิบัติการด้านโควิด-19 โดยเฉพาะต้องไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่ไม่จำเป็นต่อการสนับสนุนเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโดยตรง และจะใช้ได้เฉพาะข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อสนับสนุนความพยายามที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 หรือการวิจัยด้านระบาดวิทยา หรือเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เท่านั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปต้องเป็นไปตามการใช้งานที่จำกัดนี้ด้วย ในกรณีที่อาจมีการใช้หรือแชร์ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ คุณต้องเปิดเผยข้อมูลนี้ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างชัดเจน พร้อมด้วยลิงก์ไปยังข้อมูลที่มีเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว รวมถึงสิทธิของผู้ใช้ในการโต้แย้งคำขอข้อมูลทางกฎหมาย
 • แอปที่ให้บริการแก่ผู้ใช้นอกเหนือจากการปฏิบัติการด้านโควิด-19 (เช่น แอปอเนกประสงค์ของรัฐบาลหรือแอป "สาธารณสุขทางไกล") อาจใช้ได้เฉพาะข้อมูลที่รวบรวมมาสำหรับวัตถุประสงค์ด้านโควิด-19 ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของแอปที่แสดงให้ผู้ใช้เห็นเท่านั้น 
  • ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ต้องทราบได้อย่างชัดเจนถึงความเกี่ยวข้องระหว่างฟังก์ชันการทำงานหลักของแอปและการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 
  • หากขณะนี้แอปยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ คุณต้องแก้ไขแอปที่มีอยู่เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น เพื่อระบุให้ชัดเจนว่าการรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 นั้นเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์หลักของแอป และคุณต้องสื่อสารการเปลี่ยนแปลงในแอปที่มีอยู่นี้ให้ผู้ใช้ทราบอย่างชัดเจนก่อนที่จะรวบรวมข้อมูล เช่น การเปิดเผยข้อมูลในแอปอย่างชัดเจนก่อนการรวบรวมข้อมูลใหม่ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 หรือคุณอาจเลือกที่จะเผยแพร่แอปที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 โดยเฉพาะก็ได้
  • คุณต้องแสดงการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ในการเปิดเผยข้อมูลด้านความเป็นส่วนตัวที่แสดงให้ผู้ใช้เห็น (เช่น นโยบายความเป็นส่วนตัวและ/หรือการเปิดเผยข้อมูลในแอป) สำหรับแอปของคุณ
 • แอปต้องจัดการกับข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดของผู้ใช้อย่างปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการส่งข้อมูลโดยใช้วิทยาการเข้ารหัสลับที่ทันสมัย (เช่น ผ่าน HTTPS)

4. ระดับการเข้าถึงแอปและการรับรู้ของผู้ใช้

แอปโควิด-19 ที่รวบรวม ทำแบบสำรวจ รับฟัง หรือจัดการกับข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดในนโยบายของ Google Play อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดต่อไปนี้ 

 • แอปติดตามผู้สัมผัสและแอปสถานะความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 (ดูคำจำกัดความด้านบน) ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานนี้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Play Store อย่างชัดเจน แอปที่เพิ่มฟังก์ชันการทำงานของการติดตามผู้สัมผัสหรือหลักฐานการรับภูมิคุ้มกันลงในแอปที่มีอยู่แล้วต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของแอปตามที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงมีหลักฐานของการมีสิทธิ์ มีฟีเจอร์ด้านความเป็นส่วนตัว และเปิดเผยอย่างชัดเจนว่ามีฟังก์ชันการทำงานใหม่ให้ผู้ที่ใช้แอปอยู่แล้วทราบ
 • แอปต้องมีส่วนหัว แอปต้องแสดงไอคอนที่ระบุได้อย่างชัดเจนในถาดแอป การตั้งค่าแอปในอุปกรณ์ ไอคอนการแจ้งเตือน และอื่นๆ
 • แอปต้องแสดงการแจ้งเตือนในอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ตลอดเวลาโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งจาก 2 วิธีนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าแอปทำงานอยู่เบื้องหลังหรือเบื้องหน้า
  1. สำหรับแอปที่รวบรวมข้อมูลในเบื้องหน้าหรือใช้บริการที่ทำงานอยู่เบื้องหน้า 
   • แอปต้องแสดงการแจ้งเตือนในอุปกรณ์ที่ผู้ใช้เห็นตลอดเวลาเมื่อแอปทำงานอยู่และสามารถรวบรวมข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติ (เช่น แอปกำลังคอยฟังแฮนด์เชค BLE แอปกำลังรวบรวมข้อมูลตำแหน่ง เป็นต้น)
  2. สำหรับแอปที่รวบรวมข้อมูลขณะทำงานเป็นบริการที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง
   • แอปต้องแสดงการแจ้งเตือนรายวันแบบปิดได้ให้แก่ผู้ใช้เพื่อแจ้งว่ามีการรวบรวม/ทำแบบสำรวจ/จัดการข้อมูลนี้ 
   • คุณอาจอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกรับการแจ้งเตือนรายสัปดาห์แทน (ผ่านช่องทำเครื่องหมายหรือการตั้งค่าในแอป) แต่การตั้งค่าเริ่มต้นต้องเป็นการแจ้งเตือนรายวัน 

5. ข้อกำหนดของ API

นโยบายการใช้อุปกรณ์และเครือข่ายในทางที่ผิดของ Google Play ได้กำหนดไว้ว่า แอปของคุณต้องไม่เข้าถึงหรือใช้ API ในลักษณะที่เป็นการละเมิดข้อกำหนด

6. ข้อกำหนดด้านบรรณาธิการและคุณภาพ

นโยบายของ Google Play ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน การสื่อให้เข้าใจผิด และพฤติกรรมที่หลอกลวงได้กำหนดไว้ว่า แอปทั้งหมดที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโควิด-19 จะต้องไม่มีหรือแสดงทฤษฎีสมรู้ร่วมคิด คำกล่าวอ้างที่สื่อให้เข้าใจผิด "ยามหัศจรรย์" หรือการรักษาที่เป็นอันตราย ตลอดจนข้อมูลที่เป็นเท็จหรือยืนยันไม่ได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับโควิด-19 (รวมถึงหน่วยงานที่ประสานงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านโควิด-19) ไม่ว่าแอปจะอยู่ในหมวดหมู่ใดก็ตาม

การตรวจสอบและระดับการเข้าถึงแอป

เนื่องจากการเผยแพร่แอปที่เกี่ยวข้องกับความพยายามในการปฏิบัติการด้านโควิด-19 นั้นเป็นเรื่องที่เร่งด่วนและละเอียดอ่อนสูงสุด จึงอาจมีการเพิ่มระดับการบังคับใช้โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของข้อตกลงการจัดจำหน่ายของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงนโยบายการบังคับใช้เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้และระบบนิเวศของ Google Play นักพัฒนาซอฟต์แวร์มีหน้าที่ตรวจสอบด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อดูแลให้แอปเป็นไปตามข้อกำหนดของนโยบายทั้งหมดอยู่เสมอ


เราจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อดูแลให้แอปที่ใช้สำหรับการปฏิบัติการด้านโควิด-19 คงอยู่ใน Google Play Store โดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และอันตรายต่อผู้ใช้ที่มากเกินประโยชน์ที่มีต่อสาธารณะ ในกรณีที่เราพบว่าแอปมีการละเมิดนโยบายที่ไม่ร้ายแรงและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ด้านสาธารณสุขที่น่าสนใจ เราอาจอนุญาตให้มีการเผยแพร่แอปดังกล่าวใน Google Play Store ต่อไปขณะที่มีการแก้ไขการละเมิด ในระหว่างนี้ แอปเหล่านี้อาจไม่มีสิทธิ์โปรโมตใน Google Play ซึ่งรวมถึงการรวมอยู่ในส่วนแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 โดยเฉพาะของ Google Play Store

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
true
92637
false
false